Trường đại học thứ hai đạt chuẩn kiểm định theo tiêu chuẩn mới

16/01/2019 - 11:51

PNO - Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM vừa được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ GD-ĐT. Đây là trường thứ hai trong cả nước được công nhận đạt chuẩn này.

Theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT của Bộ GD-ĐT, bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mới gồm 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí thay vì 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí như quy định kiểm định chất lượng cũ. Bộ tiêu chuẩn này được xem là tiệm cận với chuẩn của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN - QA). 

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia TP.HCM phụ trách đánh giá là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục chuyên nghiệp, độc lập được bộ giao nhiệm vụ kiểm định, tư vấn nâng cao chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định của Việt Nam và quốc tế.

 Thanh Thanh

 
TIN MỚI