Trong khoảng 1 năm tới ngành giáo dục cần tuyển gần 28.000 giáo viên

02/08/2022 - 12:02

PNO - Bộ GD-ĐT vừa có công văn số 3583 về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông.

Trong Công văn 3583, Bộ GD-ĐT cho biết, ngày 18/7/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 72-QĐ/TW về biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026.

Theo đó, Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ 2022 đến năm 2026, riêng năm học 2022-2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Thời gian tới sẽ tuyển dụng gần 66.000 giáo viên - Ảnh: Đại Minh
Thời gian tới sẽ tuyển dụng gần 66.000 giáo viên - Ảnh: Đại Minh


Để triển khai thực hiện tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo Quyết định số 72-QĐ/TW, ngày 02/8/2002 Bộ GD-ĐT có Công văn số 3585 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung cho các tỉnh, thành phố năm học 2022-2023.

Việc tuyển dụng biên chế giáo viên thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật; ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Tập trung các giải pháp để bảo đảm nguồn tuyển dụng biên chế giáo viên như: thông tin rộng rãi về biên chế tuyển dụng, làm việc với các cơ sở đào tạo để có nguồn tuyển dụng, trao đổi với các địa phương khác để phối hợp tuyển dụng theo các môn học đáp ứng yêu cầu… Về lâu dài, các địa phương cần có lộ trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành Giáo dục để bảo đảm có nguồn tuyển dụng cho lộ trình cấp bổ sung biên chế đến năm 2026.

Tiếp tục chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể số lượng, cơ cấu giáo viên còn thiếu của địa phương theo từng cấp học, môn học đến năm 2026 báo cáo Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ để bổ sung biên chế giáo viên trong tổng số biên chế giáo viên bổ sung đến năm 2026 theo Quyết định số 72-QĐ/TW nhằm bảo đảm lộ trình và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, Quyết định số 71-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, theo đó, chỉ đạo sắp xếp các điểm trường một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đảm bảo tính hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường; xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích các cá nhân và doanh nghiệp thành lập các cơ sở giáo dục ngoài công lập, tham gia xã hội hóa giáo dục để giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và đồng bộ các giải pháp khác.

Số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy, tình trạng thừa, thiếu cục bộ ở một số môn học, cấp học và một số địa phương vẫn xảy ra. Thậm chí, trong cùng địa phương có hiện trạng thừa giáo viên các môn như Ngữ văn, Toán nhưng lại thiếu giáo viên dạy các môn đặc thù như: Tin học, Tiếng Anh, Nghệ thuật....

Dự báo đến năm 2025, khi Chương trình giáo dục phổ thông 2018 triển khai ở tất cả khối lớp sẽ phải bổ sung hơn 24.000 giáo viên cho 3 môn học mới gồm: Ngoại ngữ, Tin học và Công nghệ cấp tiểu học; môn Nghệ thuật cấp THPT. Cụ thể, các môn cần bổ sung giáo viên như sau: Ngoại ngữ cấp tiểu học: Trên 11.300 giáo viên; Tin học cấp tiểu học: Gần 7.300 giáo viên; Nghệ thuật cấp THPT: Hơn 5.300 giáo viên. Bộ GD-ĐT đã phối hợp với Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ giao bổ sung trên 94.700 biên chế trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Đại Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI