Triển khai chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho học sinh khó khăn ở TPHCM

01/06/2022 - 12:17

PNO - Sở GD-ĐT TPHCM đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 17, 29 của HĐND TPHCM về chính sách hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 vẫn còn gặp một số khó khăn.

 

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết vẫn còn gặp khó khăn khi thực hiện Nghị quyết số 17 và 29 của HĐND TPHCM
Sở GD-ĐT kiến nghị UBND TP sớm có quyết định bổ sung dự toán để thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021-2022.

Ngày 1/6, Sở GD-ĐT TPHCM đã có báo cáo gửi HĐND TPHCM về tình hình thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM trong năm học 2021-2022 theo Nghị quyết số 17 và Nghị quyết số 29 của HĐND TPHCM. 

Sở GD-ĐT TPHCM thông tin, về việc hỗ trợ học phí trong học kỳ I theo Nghị quyết số 17, Sở đã rà soát, tổng hợp nhu cầu thực hiện chính sách đặc thù theo Nghị quyết, với tổng nguồn kinh phí dự toán thực hiện hỗ trợ đề nghị Sở Tài chính thẩm định dự toán bổ sung năm 2022 là 202.893 triệu đồng.

Ngày 6/5/2022, Sở Tài chính đã có công văn gửi UBND TPHCM về bổ sung dự toán năm 2022 chi hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021-2022. Tuy nhiên, đến nay Sở GD-ĐT vẫn chưa nhận được quyết định bổ sung dự toán để cấp bù nội dung này.

Về điều này, Sở GD-ĐT đề nghị UBND TP sớm có quyết định bổ sung dự toán để thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021-2022.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 29 hỗ trợ học phí học kỳ II, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết đã có báo cáo nhu cầu dự toán kinh phí thực hiện chế độ, gửi Sở Tài chính đề xuất cấp bổ sung dự toán kinh phí hỗ trợ, với tổng nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ học phí học kỳ II năm học 2021-2022 là 498.257 triệu đồng. 

Ngành giáo dục đã được lãnh đạo TP và các sở, ban, ngành liên quan kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ các nội dung phát sinh trong quá trình lần đầu triển khai chính sách. Các cơ sở giáo dục cũng đã báo cáo thông tin đầy đủ, kịp thời đến phụ huynh, học sinh các chính sách đặc thù của thành phố, tạo dư luận tốt trong xã hội.

Mặc dù vậy, việc triển khai vẫn còn gặp một số khó khăn ở một số đơn vị giáo dục ngoài công lập do việc tổ chức đi học lại trong học kỳ II tại các cơ sở giáo dục này số liệu học sinh thay đổi thường xuyên.

Ngoài ra, các trường phải tổ chức rà soát, cập nhật thời gian đi học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp tương ứng mức học phí cấp bù nên còn chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ. Năm học 2021-2022 sắp kết thúc nhưng kinh phí hỗ trợ học phí vẫn chưa được thực hiện đến các cơ sở giáo dục, phụ huynh, học sinh...

Sở GD-ĐT TPHCM đánh giá, các chính sách đặc thù hỗ trợ học phí đã được tham mưu HĐND TP triển khai từ sớm nhằm đáp ứng giải quyết các chính sách phù hợp với tình hình diễn biến dịch phức tạp tại thời điểm khó khăn nhất. Việc kinh phí học phí hỗ trợ vẫn chưa được thực hiện đến các cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh là một hạn chế mà ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm hơn nữa.

Quốc Trung 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI