TPHCM: Trên 87% phụ huynh hài lòng dịch vụ giáo dục công của thành phố

09/12/2021 - 16:53

PNO - Dịch vụ giáo dục công mà TPHCM cung cấp đã đáp ứng được mong đợi của phụ huynh. Tỷ lệ này đạt khá cao ở cấp THPT với 87,1% phụ huynh hài lòng và 82,79% học sinh hài lòng.

Kết quả này được Sở GD-ĐT TPHCM công bố trong báo cáo kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn TP năm 2021. Công tác khảo sát được thực hiện trên 6 trường THPT với tổng số phiếu 1.200 (600 phiếu phụ huynh và 600 phiếu học sinh). 

Trên 87% phụ huynh TP.HCM hài lòng với dịch vụ giáo dục công của thành phố
Trên 87% phụ huynh TPHCM hài lòng với dịch vụ giáo dục công của thành phố

Cụ thể, kết quả khảo sát cho thấy: 

Điểm hài lòng chung của phụ huynh về tiêu chí cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đạt 73,2 điểm, học sinh đạt 55,5 điểm.

Điểm hài lòng chung của phụ huynh về tiêu chí tiếp cận dịch vụ giáo dục đạt 85,8 điểm, học sinh đạt 61,44 điểm. 

Điểm hài lòng chung của phụ huynh về tiêu chí hoạt động giáo dục nhà trường đạt 88,3 điểm và học sinh đạt 64,16 điểm. Điểm hài lòng chung của phụ huynh về tiêu chí sự phát triển và thực hiện nghĩa vụ công dân của con đạt 84 điểm, học sinh đạt 59,7 điểm. 

Sở GD-ĐT TPHCM đánh giá, nhìn chung, các dịch vụ giáo dục công mà TP cung cấp đã đáp ứng được mong đợi của phụ huynh. Tỷ lệ này khá cao ở cấp THPT đạt 87,1% ở phụ huynh, 82,79% ở học sinh. Tỷ lệ này phần nào đã phản ánh một cách khách quan những nỗ lực của ngành GD-ĐT TP trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục, thể hiện nhu cầu rất cao của người dân, nhất là học sinh đối với ngành giáo dục. 

Điểm hài lòng chung, tỷ lệ hài lòng chung và tỷ lệ đáp ứng so với mong đợi của phụ huynh với các tiêu chí: tiếp cận dịch vụ giáo dục, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoạt động giáo dục và sự phát triển, tiến bộ của người học đạt ở mức cao. Điều này chứng tỏ việc xây dựng cách tiếp cận giáo dục trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên TP đang phát triển đúng hướng, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Các chỉ số chứng tỏ nhu cầu của phụ huynh với ngành giáo dục ngày càng cao hơn ở các cấp học lớn.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, đối với học sinh, điểm hài lòng chung và sự đáp ứng mong đợi đạt ở mức khá trong khi tỷ lệ hài lòng chung chỉ đạt ở mức khá đến trung bình ở tất cả các tiêu chí là điều mà ngành giáo dục cần quan tâm, có giải pháp để đáp ứng nhu cầu của học sinh. 

“Sự khác biệt trong quan điểm giữa phụ huynh và học sinh khi so sánh các chỉ số cho thấy học sinh có nhu cầu cao hơn với dịch vụ giáo dục công đang được cung cấp, cho thấy yêu cầu rất cao của học sinh TP nhất là trong thời đại hội nhập toàn cầu và dịch bệnh đang có xu hướng phức tạp. Đồng thời cũng cho thấy học sinh TP khá tự tin, mạnh dạn, có chính kiến”, Sở GD-ĐT TP đánh giá.

Sở GD-ĐT TP cũng nhận định, tồn tại mà ngành luôn phải đối diện là cơ sở vật chất trường học. Với tốc độ tăng dân số quá nhanh của TP, tốc độ xây dựng trường lớp còn hạn chế. Diện tích sân chơi trong trường còn thấp, sĩ số học sinh/lớp còn cao, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày thấp.

Theo Sở GD-ĐT, điểm hài lòng chung và tỷ lệ hài lòng chung của tiêu chí cơ sở vật chất trường học cũng ở mức thấp nhất so với các tiêu chí khác. Đây là rào cản, thử thách lớn nhất đối với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TP.

Từ kết quả khảo sát, Sở GD-ĐT TPHCM nhận định, ngành giáo dục đã có đủ căn cứ khoa học đề ra các giải pháp mang tính hiệu quả cao với mục tiêu nâng cao chỉ số hài lòng, hướng đến nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn TP: Nâng cao tiếp cận dịch vụ giáo dục; nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục; nâng cao kết quả học tập…

Én Bông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI