TPHCM trang bị 100% đầu sách giáo khoa điện tử miễn phí cho học sinh

03/12/2022 - 09:30

PNO - TPHCM có kế hoạch đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa để đến trường học tập hàng năm, đồng thời trang bị 100% đầu sách giáo khoa điện tử.

Sẽ xây dựng thư viện điện tử dùng chung toàn ngành giáo dục
Sẽ xây dựng thư viện điện tử dùng chung toàn ngành giáo dục

Ngày 3/12, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có báo cáo gửi UBND TPHCM về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2022-2023.

Qua tổng hợp từ báo cáo từ các quận, huyện và TP Thủ Đức, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách của thành phố, Sở đang nghiên cứu, trình UBND TP ban hành kế hoạch trang bị sách giáo khoa cho thư viện để học sinh có thể mượn sử dụng trong suốt năm học, đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cụ thể, sử dụng ngân sách, kinh phí huy động từ các nguồn vận động tài trợ, xã hội hóa, ưu tiên cho các đối tượng thuộc diện chính sách như học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh mồ côi, gia đình thương binh, liệt sĩ, con em công nhân, hộ nhập cư, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… có nhu cầu mượn sách giáo khoa để sử dụng trong suốt năm học, áp dụng cho cả cơ sở giáo dục công và ngoài công lập.

Ngoài ra, ngành giáo dục còn sẽ phát động phong trào, tuyên truyền, vận động học sinh bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa sau khi sử dụng, để có thể trao lại cho các học sinh lớp sau. Kế hoạch này nhằm đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa để đến trường học tập hàng năm.

Song song đó, ngân sách thành phố sẽ trang bị sách giáo khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, ban hành sử dụng, để thực hiện đổi mới dạy học khi cần thiết, đáp ứng nguồn tài liệu nghiên cứu cho học sinh và giáo viên.

Ngân sách cũng sẽ trang bị 100% đầu sách giáo khoa điện tử, cung cấp miễn phí cho học sinh và giáo viên trên thư viện điện tử hay thư viện dùng chung của đơn vị.

Hiện Sở cũng đã xây dựng đề án thư viện điện tử hay thư viện dùng chung cho toàn ngành giáo dục, gửi Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND TPHCM duyệt chủ trương, ghi vốn thực hiện trong năm 2023.

Theo sở, giai đoạn 2016-2020, thành phố cần bổ sung 14.097 phòng học ở tất cả các cấp, nhưng số phòng học đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung, đã đưa vào sử dụng chỉ mới đạt khoảng 43,8%, dẫn đến áp lực việc đảm bảo chỗ học cho người dân, quy chuẩn trường lớp.

Dự báo giai đoạn 2021-2025, toàn thành phố cần bổ sung 9.405 phòng học. Đến tháng 10/2022, tỷ lệ giải ngân từ các dự án đầu tư cho giáo dục từ nguồn ngân sách tập trung của thành phố vẫn còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu đề ra.

Hiện thành phố có 10/22 địa phương (chiếm tỷ lệ 45%) đạt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân số độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi), 55% địa phương còn lại đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Minh Linh

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtuyensinhvi /strCate=tuyensinh

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEsukienvandevi /strCate=sukienvande
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgiaoducvi /strCate=giaoduc