TPHCM còn ba cán bộ HĐND chưa được bố trí, sắp xếp công tác khác

17/07/2021 - 11:45

PNO - Sở Nội vụ TPHCM vừa có báo cáo đến UBND TPHCM, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM về kết quả sắp xếp cán bộ HĐND chuyên trách ở quận, phường khi thực hiện Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ và thành lập thành phố Thủ Đức.

TPHCM hiện có 16 quận và 249 phường triển khai thực hiện không tổ chức HĐND quận và phường.

TPHCM thực hiện Chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND tại 16 quận và
TPHCM thực hiện Chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND tại 16 quận và 249 phường (TP.Thủ Đức chiếm 34 phường)

Kết quả việc sắp xếp, bố trí và giải quyết chính sách đối với cán bộ HĐND chuyên trách ở quận, phường khi thực hiện Nghị định số 33 như sau:

Tại 16 quận:

Cán bộ HĐND chuyên trách quận là 50 người, trong đó Chủ tịch HĐND quận là 1 người, Phó Chủ tịch HĐND quận là 19 người, Phó Trưởng ban các Ban HĐND quận là 30 người.

Tính đến tháng 7, số cán bộ HĐND quận chuyên trách đã bố trí công tác khác, giải quyết chính sách là 50/50 cán bộ. Cụ thể: 1 cán bộ Chủ tịch HĐND quận được bố trí làm Phó Chủ tịch UBND quận (Quận 1); 19 cán bộ là Phó Chủ tịch HĐND quận đã tinh giản biên chế 2 cán bộ (1 nghỉ hưu, 1 nghỉ việc theo nguyện vọng) còn lại 17 cán bộ bố trí công tác khác như: điều động nhận công tác tại Thành ủy TPHCM, công tác HĐND TPHCM, Chủ tịch MTTQVN quận, Chánh văn phòng quận ủy, Bí thư Đảng ủy phường…

30/30 Phó trưởng ban các Ban của HĐND quận cũng đã được bố trí công tác khác, như Bí thư - Phó bí thư Đảng ủy phường, Phó Chủ tịch UBND phường, Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc quận, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN quận…

Tại TP. Thủ Đức:

Tổng cán bộ sắp xếp, bố trí và giải quyết chính sách đối với cán bộ HĐND ba quận sáp nhập khi thành lập TP. Thủ Đức gồm 2 Chủ tịch HĐND quận, 5 Phó chủ tịch HĐND quận, 6 trưởng ban HĐND quận, 6 phó trưởng ban HĐND quận.

Hiện đã tiến hành sắp xếp, bố trí công tác khác 17/19 cán bộ, có 2 cán bộ chưa sắp xếp (1 không trúng cử HĐND TP. Thủ Đức; 1 đang chờ bố trí công tác khác).

Đối với 249 phường:

Cán bộ HĐND phường chuyên trách là 241 người, trong đó Chủ tịch HĐND phường là 1 người, Phó Chủ tịch Hội HĐND phường là 240 người.

Việc không tổ chức HĐND cấp quận, phường giúp TPHCM tinh giản bộ máy và qua đó, phương thức hoạt động của HĐND giúp phát huy được tính dân chủ
Việc không tổ chức HĐND cấp quận, phường giúp TPHCM tinh giản bộ máy 

Kết quả sắp xếp, bố trí và giải quyết chính sách phường tính đến tháng 7 như sau: bố trí 1 Chủ tịch HĐND phường làm Phó Chủ tịch UBND phường; trong 240 Phó Chủ tịch HĐND phường đã bố trí công tác khác 223 người, tinh giản 16 người (3 nghỉ hưu, 8 thôi việc và 5 nghỉ theo nguyện vọng). Còn lại một cán bộ chưa giải quyết, sắp xếp do không đủ điều kiện để xét chuyển thành công chức cấp huyện trở lên và có nguyện vọng công tác tại phường để tiện việc gần gia đình (dự kiến bố trí là Thư ký Đảng ủy phường - cán bộ không chuyên trách).

Sở Nội vụ cho hay, thực hiện Nghị quyết số 131, TPHCM không tổ chức HĐND quận, phường từ nhiệm kỳ 2021- 2026, khi tiến hành sắp xếp, bố trí do không có đủ các vị trí, chức danh chủ chốt tương xứng nên các địa phương đã bố trí sang công chức, chuyên viên, nhân viên các cơ quan thuộc quận.

Do đó, Sở Nội vụ đề xuất lãnh đạo các địa phương khi có các vị trí, chức danh chủ chốt thì quan tâm quy hoạch, bố trí đội ngũ cán bộ HĐND quận, nhất là phường vì chế độ chính sách cán bộ phường chưa được đảm bảo như công chức cấp huyện trở lên.

Cạnh đó, tiếp tục sớm quan tâm 3 cán bộ còn lại, chưa bố trí, sắp xếp.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI