TP.HCM cấm cán bộ, giáo viên vận động phụ huynh mua sách tham khảo

01/07/2022 - 14:21

PNO - TPHCM yêu cầu giáo viên, cán bộ quản lý không lạm dụng vị trí ép buộc, vận động học sinh, phụ huynh mua sách tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào.

Yêu cầu được Sở GD-ĐT TPHCM nêu ra trong công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ GD-ĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Ngoài ra, trong công văn, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở; trưởng phòng GD-ĐT các quận, huyện và TP.Thủ Đức; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX thực hiện nghiêm việc tổ chức triển khai, quán triệt tuyên truyền đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên Chỉ thị của Bộ GD-ĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông. 

Quán triệt, tuyên truyền đến từng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về việc giữ gìn bảo quản sách giáo khoa để sách được sử dụng lại lâu bền. 

TPHCM yêu cầu giáo viên, cán bộ quản lý không lạm dụng vị trí vận động, ép buộc phụ huynh học sinh mua sách tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào
TPHCM yêu cầu giáo viên, cán bộ quản lý không lạm dụng vị trí vận động, ép buộc phụ huynh học sinh mua sách tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào

Đặc biệt, Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục không được thực hiện lập danh mục, đóng gói thành bộ sách giáo khoa kèm sách bài tập, sách tham khảo, đề cương và các tài liệu khác ngoài danh mục sách giáo khoa đã được phê duyệt, lựa chọn để giới thiệu cho học sinh, phụ huynh mua và sử dụng. Tất cả tài liệu, học liệu tham khảo sử dụng trong cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm theo quy định, thông tư của Bộ GD-ĐT.

Song song đó, đề nghị các cơ sở giáo dục bố trí nguồn kinh phí hợp lý để mua sách giáo khoa cho thư viện trường học, tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa để học tập, vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau tiếp tục được mượn và sử dụng. 

Đồng thời đề nghị các cơ sở giáo dục tăng cường công tác truyền thông bằng nhiều hình thức phù hợp để phụ huynh học sinh, cộng đồng xã hội biết, đồng thuận với ngành giáo dục thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ GD-ĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Đặc biệt, Sở GD-ĐT yêu cầu phòng GD-ĐT TP. Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục thuộc phân cấp quản lý trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan cung ứng sách giáo khoa và trong việc triển khai thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo. 

Các phòng chuyên môn của Sở như Phòng Giáo dục Mầm non, Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học thường xuyên theo dõi, nắm thông tin về tình hình triển khai tại các cơ sở. Sở GD-ĐT sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức thanh tra việc phối hợp cung ứng sách giáo khoa, việc triển khai thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm theo đúng tinh thần thông tư, chỉ thị của Bộ GD-ĐT. 

Quốc Trung

 

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtuyensinhvi /strCate=tuyensinh

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEsukienvandevi /strCate=sukienvande
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgiaoducvi /strCate=giaoduc