Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật cảnh cáo

29/07/2019 - 13:52

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Cụ thể, ngày 26/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 933/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính do có vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật tại Quyết định số 1190-QĐ/UBKTTW ngày 6/6/2019.

Thu truong Bo Tai chinh Huynh Quang Hai bi ky luat canh cao
Ông Huỳnh Quang Hải - Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ảnh: TTXVN

Trước đó, tại kỳ họp thứ 36, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Huỳnh Quang Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều Đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải.

Ông Huỳnh Quang Hải (58 tuổi, quê quán tại Quảng Ngãi), được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính năm 2015. Trước khi được bổ nhiệm, ông Huỳnh Quang Hải giữ chức Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính.

B.T.Q

 
TIN MỚI