Thắng Lợi Group đặt mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ đồng trong năm 2021

17/04/2021 - 20:56

PNO - Thắng Lợi Group vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 định hướng chiến lược với mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ đồng.

Tại đại hội, Ban lãnh đạo Thắng Lợi Group có những điều chỉnh về định hướng chiến lược phù hợp với tình hình thực tế sau một năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, tái cấu trúc hệ thống, bổ nhiệm ban lãnh đạo mới, thành lập thêm 4 công ty thành viên: Thắng Lợi Long An, Thắng Lợi Tây Nguyên, Thắng Lợi Miền Nam và Winhouse, kiện toàn thêm hệ sinh thái Thắng Lợi Group với 14 công ty thành viên.

Về hoạt động kinh doanh trong năm 2020, Thắng Lợi Group đã triển khai thành công dự án The Sol City – Thành phố vệ tinh Nam Sài Gòn với quy mô lên đến 103 ha (tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Bên cạnh đó, lượng hàng tồn kho từ các dự án khác cũng được khai thác mạnh, chiếm tỷ trọng cao trong kết quả kinh doanh năm 2020.

Toàn cảnh đại hội cổ đông Thắng Lợi Group năm 2021
Toàn cảnh đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Thắng Lợi Group 

Trong năm 2020, Thắng Lợi Group đã đạt mức doanh thu là 485 tỷ đồng đạt 98% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế cán mốc 79 tỷ đồng đạt 116% kế hoạch, tăng lần lượt là 42% và 96% so với năm 2019. Tính đến ngày 31/12/2020 tổng tài sản Thắng Lợi Group đạt 1.533 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2019. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 77% và tài sản dài hạn chiếm 23%, 

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn II dự án The Sol City, triển khai dự án Central Hill Đức Hòa, dự án J-Dragon, Youngtown Tây Bắc Sài Gòn, đẩy mạnh thực hiện M&A các dự án, quỹ đất để bổ sung kế hoạch kinh doanh cho những năm tiếp theo. 

Thắng Lợi Group đặt ra mục tiêu tổng doanh thu 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng tương đương, tăng lần lượt 103% và 52% so với năm trước. Đặc biệt trong năm 2021, Thắng Lợi Group hoàn thành mục tiêu niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán TPHCM.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cũng bầu ông Lê Đức Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gỗ An Cường vào HĐQT Thắng Lợi Group.

Nguồn: TLG

B.Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI