Tạm hoãn xuất cảnh nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

13/06/2019 - 14:09

PNO - Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), trong đó có quy định trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh.

Sáng 13/6, với 442/453 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết bỏ phiếu tán thành (chiếm 91,32% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật Quản lý thuế (sửa đổi) lần này là đã tiếp thu ý kiến đóng góp của ĐBQH về việc bổ sung quy định định “nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh”.

Tiếp thu ý kiến này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh lý dự thảo theo hướng trên. Cụ thể, điều 66 trong dự thảo luật ghi rõ: "Người nộp thuế thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thuế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài, trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh."

Tam hoan xuat canh neu chua hoan thanh nghia vu nop thue
Nhiều trường hợp khi chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh

Bên cạnh đó, trước khi biểu quyết, ông Nguyễn Đức Hải cũng trình bày về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan Kiểm toán nhà nước và Thanh tra Nhà nước (tại điều 21, 22 trong dự thảo). Đây là vấn đề đã được các đại biểu Quốc hội lên tiếng nhiều lần trong quá trình thảo luận.

Tại dự thảo trước, nội dung này được đề xuất: "Trong quá trình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước nếu phát sinh trường hợp người nộp thuế không đồng ý với nghĩa vụ thuế phải nộp thì người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan quản lý thuế xem xét lại nghĩa vụ thuế phải nộp. Căn cứ đề nghị của người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế thực hiện việc xác định chính xác nghĩa vụ thuế người nộp thuế phải nộp và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật."

Tuy nhiên, một số đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định cơ quan quản lý thuế thực hiện việc xác định chính xác nghĩa vụ thuế khi có khiếu nại là chưa phù hợp với Hiến pháp và Luật Kiểm toán Nhà nước. Có ý kiến đề nghị bỏ các nội dung trên trong luật.

Tiếp thu ý kiến này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra và soạn thảo bổ sung quy định khi người nộp thuế chưa đồng ý với nghĩa vụ thuế phải nộp thì người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan quản lý thuế và cơ quan Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước xem xét lại nghĩa vụ thuế phải nộp.

"Việc quy định như dự thảo Luật đã khẳng định cơ quan quản lý thuế là đối tượng kiểm toán, thanh tra và phải có trách nhiệm thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước và Thanh tra nhà nước," ông Hải nói.

Cũng trong ngày 13/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi). Trong buổi chiều nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc. 

Minh Quang

 
TIN MỚI