Ra mắt bộ sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

09/12/2017 - 15:20

PNO - Bộ sách 'Vững bước trên con đường đổi mới' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được ra mắt trong sự kiện công bố sách xuất bản 6 tháng cuối năm 2017 của NXB Chính trị Quốc gia Sự thật.

Vững bước trên con đường đổi mới gồm 2 tập, tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đăng trên báo Nhân Dân từ năm 2011 đến nay. Cụ thể, tập 1 gồm các bài viết, trả lời phỏng vấn của Tổng bí thư từ năm 2011 - 2014; tập 2 gồm những bài từ năm 2015 - 2017.

Ra mat bo sach cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong

Cuốn sách Vững bước trên con đường đổi mới của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vững bước trên con đường đổi mới tập trung vào các vấn đề: đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế; thực hiện các mục tiêu đã được đề ra: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Cuốn sách được đánh giá sẽ góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần và năng lực phục vụ nhân dân; kiên định vững vàng thực hiện đường lối đổi mới; đồng thời góp phần nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, đường lối Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước.

Ra mat bo sach cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong

Buổi công bố sách xuất bản 6 tháng cuối năm 2017 của NXB Chính trị Quốc gia Sự thật 

Ngoài Vững bước trên con đường đổi mới, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật còn cho ra mắt 2 cuốn sách, gồm: Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và cuốn Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa về chính trị trong Đảng.

Minh Tú 

 
Array ( [news_id] => 42854 [news_title] => Ra mắt bộ sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 118190_1-tbt-9145616.jpg [news_subcontent] => Bộ sách 'Vững bước trên con đường đổi mới' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được ra mắt trong sự kiện công bố sách xuất bản 6 tháng cuối năm 2017 của NXB Chính trị Quốc gia Sự thật. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Bộ sách 'Vững bước trên con đường đổi mới' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được ra mắt trong sự kiện công bố sách xuất bản 6 tháng cuối năm 2017 của NXB Chính trị Quốc gia Sự thật. [news_content] =>

Vững bước trên con đường đổi mới gồm 2 tập, tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đăng trên báo Nhân Dân từ năm 2011 đến nay. Cụ thể, tập 1 gồm các bài viết, trả lời phỏng vấn của Tổng bí thư từ năm 2011 - 2014; tập 2 gồm những bài từ năm 2015 - 2017.

Ra mat bo sach cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong

Cuốn sách Vững bước trên con đường đổi mới của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vững bước trên con đường đổi mới tập trung vào các vấn đề: đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế; thực hiện các mục tiêu đã được đề ra: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Cuốn sách được đánh giá sẽ góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần và năng lực phục vụ nhân dân; kiên định vững vàng thực hiện đường lối đổi mới; đồng thời góp phần nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, đường lối Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước.

Ra mat bo sach cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong

Buổi công bố sách xuất bản 6 tháng cuối năm 2017 của NXB Chính trị Quốc gia Sự thật 

Ngoài Vững bước trên con đường đổi mới, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật còn cho ra mắt 2 cuốn sách, gồm: Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và cuốn Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa về chính trị trong Đảng.

Minh Tú 

[news_source] => [news_tag] => sách của TBT Nguyễn Phú Trọng,Vững bước trên con đường đổi mới,Tổng bí thư Nguyễn Phú Trong ra mắt tập sách,NXB Chính trị Quốc gia sự thật [news_status] => 6 [news_createdate] => 2017-12-09 15:20:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2017-12-09 15:20:00 [news_relate_news] => 48139,48177,49987,50711 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/ra-mat-bo-sach-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-118190/ [news_urlid] => 118190 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 1332 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/ra-mat-bo-sach-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-a42854.html [tag] => sách của TBT Nguyễn Phú TrọngVững bước trên con đường đổi mớiTổng bí thư Nguyễn Phú Trong ra mắt tập sáchNXB Chính trị Quốc gia sự thật [daynews2] => 2017-12-09 15:20 [daynews] => 09/12/2017 - 15:20 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI