Quảng Ngãi: Trung tâm y tế huyện Tư Nghĩa vướng sai phạm khi mua kít xét nghiệm COVID-19

05/07/2022 - 21:31

PNO - Trong quá trình mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm COVID-19, trung tâm y tế huyện Tư Nghĩa đã không tuân thủ quy trình, tách gói thầu...

Ngày 5/7, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí để đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 và liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế tại trung tâm y tế huyện Tư Nghĩa (trung tâm).

Trung tâm y tế huyện Tư Nghĩa vướng sai phạm khi mua kít xét nghiệm COVID - 19
Trung tâm y tế huyện Tư Nghĩa vướng sai phạm khi mua kít xét nghiệm COVID-19 -  Ảnh: Thanh Vạn


Theo kết luận này, trung tâm chọn hình thức lấy 3 báo giá, bước này được thực hiện ở khâu xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu (quy định tại Điều 11, Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) để vận dụng cho việc mua sắm trực tiếp hoặc chỉ định thầu; không tuân thủ theo quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Điều 17 Thông tư 58. Việc làm này được thanh tra cho là chưa tuân thủ đúng quy trình mua sắm.

Trong cùng một thời điểm ngày 3/9/2021, chủng loại kit test xét nghiệm giống nhau, cùng một đơn vị cung cấp là Công ty TNHH Thương mại, trang thiết bị y tế Trung Lập với tổng số tiền 128 triệu đồng, nhưng Trung tâm đã tách thành 2 gói thầu và thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn (38.400.000 đồng và 89.600.000 đồng) từ hai nguồn: thu dịch vụ của Trung tâm và từ nguồn ngân sách huyện Tư Nghĩa hỗ trợ. Việc làm này là vi phạm khoản 3 Điều 9 Thông tư số 58 về nghiêm cấm việc chia lẻ gói thầu để thực hiện việc mua sắm theo hình thức không phải đấu thầu hoặc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định.

Cổng vào trung tâm y tế huyện Tư Nghĩa - ảnh Thanh Vạn
Cổng vào trung tâm y tế huyện Tư Nghĩa - Ảnh: Thanh Vạn


Trong năm 2020 - 2021, Trung tâm được Sở Y tế 2 lần phân bổ kinh phí để thực hiện một số chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19, nhưng có sử dụng một phần vào việc mua sắm vật tư, trang thiết bị, chi tiền xăng xe, chi tuyên truyền, mua vật tư văn phòng phẩm, chi khác phục vụ chống dịch COVID-19. 
Với hồ sơ và diễn biến quản lý, sử dụng kinh phí được Sở Y tế phân bổ Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi nhận thấy trung tâm đã sử dụng chưa đúng nguồn kinh phí được giao với tổng số tiền: 262.914.100 đồng.
Tuy nhiên, theo Sở Y tế tại công văn số 893/SYT-KHTC ngày 6/4/2022, việc trung tâm sử dụng nguồn kinh phí được cấp để chi trả tiền xăng vận chuyển đối tượng cách ly F1, F0 số tiền 56.697.500 đồng là thực hiện theo Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ là phù hợp; sử dụng 8.985.000 đồng mua test nhanh (trung tâm đã nộp khôi phục vào ngân sách nhà nước). 
Số tiền còn lại 197.231.600 đồng, hiện nay, Trung tâm đang tổng hợp quyết toán. Về vấn đề này, Sở Y tế nhận thấy việc chi không đúng nội dung chi theo Nghị quyết 16/NQ-CP. của Chính Phủ. Tuy nhiên, trong phòng, chống dịch có những nội dung chi thực tế nhưng chưa được ngân sách bố trí. Do vậy, có vận dụng để chi với mục đích phục vụ kịp thời cho phòng, chống dịch.
Trước đó, như Báo Phụ nữ TPHCM đã đưa tin, nguyên Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc CDC Quảng Ngãi cùng bị xem xét kỷ luật vì vi phạm. Riêng Giám đốc CDC Quảng Ngãi vi phạm các quy định của pháp luật trong việc thực hiện mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19.

Thanh Vạn

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI