Nhà trường cần phân biệt thu nhập tăng thêm và thưởng tết

09/12/2022 - 19:28

PNO - Ngày 9/12, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hoài Nam đã có hướng dẫn các cơ sở giáo dục công tác thực hiện tự chủ tài chính.

Ông Lê Hoài Nam nhấn mạnh tổng thu nhập hằng năm của cán bộ, công chức, viên chức theo lương là thống nhất giữa các trường từ chính sách chung. Việc điều tiết thời điểm nhận là do Hội nghị cán bộ công chức viên chức đầu năm của đơn vị quyết định nên vào thời điểm gần tết có đơn vị nhận nhiều, có đơn vị nhận ít, lãnh đạo nhà trường cần lắng nghe ý kiến của tập thể trong đơn vị để chọn phương án điều tiết phù hợp cho các năm tiếp theo.

Đặc biệt, ông lưu ý, các đơn vị cần phân biệt rõ chế độ thu nhập tăng thêm và tiền thưởng tết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Hiệu trưởng nhà trường thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị hiểu rõ đầy đủ về ý nghĩa của mỗi loại thu nhập để vừa thực hiện tốt sự công bằng và động viên người lao động trong quá trình lao động, cống hiến.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các nhà trường cần phân biệt thu nhập tăng thêm và thưởng Tết
Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các nhà trường cần phân biệt thu nhập tăng thêm và thưởng tết

Về phương án chi thu nhập tăng thêm từ nguồn kinh phí tiết kiệm, ông Lê Hoài Nam đề nghị các cơ sở giáo dục đảm bảo theo nguyên tắc người có hiệu quả công tác cao, có đóng góp nhiều hoạt động của đơn vị (trong năm 2022) thì được hưởng cao hơn và ngược lại; xây dựng phương án chi trả thu nhập tăng thêm cho phù hợp tại đơn vị. Trong đó, cần lưu ý độ chênh lệch giữa các mức thu nhập giữa cán bộ quản lý, giáo viên nhằm đảm bảo sự hài hoà, đoàn kết và tiết kiệm.

"Các cơ sở giáo dục chủ động thực hiện rà soát dự toán ngân sách được giao và các khoản thu tại đơn vị. Kết thúc năm ngân sách, sau khi đã hoàn thành các nhiệm vụ, số chi thực tế thấp hơn dự toán kinh phí được giao thì phần chênh lệch này được xác định là kinh phí tiết kiệm được. Khoản kinh phí đã được giao nhưng chưa hoàn thành công việc trong năm phải được chuyển sang năm sau, không được xác định là kinh phí tiết kiệm", Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hoài Nam đề nghị.

Quốc Trung 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI