Ngành tuyên giáo cần tăng cường quản lý thông tin trên mạng xã hội

29/12/2018 - 13:30

PNO - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị ngành tuyên giáo cần tăng cường quản lý thông tin trên mạng xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới.

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Báo cáo tại hội nghị, ông Võ Văn Phuông - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, trong bối cảnh đất nước có nhiều thời cơ, thuận lợi đi cùng với những khó khăn và thách thức, ngành tuyên giáo đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu.

Từ đó, ngành tuyên giáo đã góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần tạo động lực tinh thần để đất nước hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018. 

Nganh tuyen giao can tang cuong quan ly thong tin tren mang xa hoi
Ngành tuyên giáo thể hiện nhiều đổi mới, sáng tạo trong năm 2018

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đánh giá, ngành tuyên giáo đã chủ động hơn trong phát hiện vấn đề, kịp thời hơn trong tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số nội dung mới và khó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngành tuyên giáo đã tìm tòi, sáng tạo đổi mới nhiều hơn trong nội dung, phương thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thúc đẩy việc biên soạn, hoàn thiện, cập nhật các loại tài liệu, đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị.

Bên cạnh đó, với việc chỉ đạo, định hướng tuyên truyền toàn diện, ngành tuyên giáo đã góp phần cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, tạo các chuyển biến rõ nét trong tham mưu giáo dục, khoa học y tế, môi trường…

Hoạt động văn hóa cũng đã tạo ra nhiều khởi sắc, tạo nên các giá trị tốt đẹp trong đời sống tinh thần nhân dân. “Ngành tuyên giáo tiếp tục đóng góp quan trọng, thể hiện rõ vai trò đi trước một bước dẫn đường cho các phong trào cách mạng; được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, ghi nhận”, ông Võ Văn Phuông nhấn mạnh.

Bên cạnh những thành tích đạt được, ông Võ Văn Phuông cũng chỉ ra những điểm còn hạn chế trong công tác tuyên giáo năm 2018.

Cụ thể, ở một số nơi, việc quát triệt nghị quyết của Đảng chưa thực sự nghiêm túc, chưa kiểm soát triệt để các thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội, còn lúng túng về nội dung, phương thức và tổ chức lực lượng.

Bên cạnh đó, việc tổ chức hoạt động tuyên truyền ở từng địa phương gắn với một số sự kiện chưa thể hiện rõ tính tổng thể, còn thiếu chiều sâu, thiếu tính thường xuyên, thiếu trọng tâm, trọng điểm; hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, sinh động…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá, ngành tuyên giáo có những đóng góp quan trọng trong các thành tích của đất nước. Trong năm 2019, ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, các cấp ủy, ngành tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên giáo ở các cấp.

Công tác tuyên giáo trên cơ sở chủ trương của Đảng, tình hình thực tế, phải xác định, lựa chọn những nội dung, vấn đề quan tâm trọng tâm, trọng điểm, xây dựng mô hình cụ thể ở cơ sở. Từ đó, rút kinh nghiệm, nhân rộng, góp phần giải quyết vấn đề bức xúc đang đặt ra, tạo sự chuyển biến thực sự ở các cấp, tránh việc quá quan tâm tổ chức sự kiện.

Toàn ngành phải tăng cường thông tin tuyên truyền những thành quả của đất nước từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và công tác xây dựng Đảng…

“Ngành tuyên giáo cần tăng cường chỉ đạo, định hướng quản lý báo chí xuất bản và tăng cường quản lý thông tin trên mạng xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới”, ông Trần Quốc Vượng nói.

Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Vượng đề nghị ngành tuyên giáo chủ động tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2019-2020 đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Các cấp ủy, tổ chức Đảng nâng cao hơn nữa trách nhiệm, xác định quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; các ngành liên quan chủ động phối hợp với ngành tuyên giáo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao…

M. Quang

 
TIN MỚI