Năm 2023, Bộ GD-ĐT không ban hành quy chế tuyển sinh mới

05/11/2022 - 09:43

PNO - Công tác tuyển sinh năm 2023 sẽ thực hiện theo quy chế ban hành năm 2022, một số quy định mới sẽ được thực hiện từ năm nay.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết, năm 2023, Bộ sẽ không ban hành quy chế tuyển sinh mới. Công tác tuyển sinh năm 2023 sẽ áp dụng theo quy chế đã ban hành năm 2022. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục đại học cần xây dựng quy chế tuyển sinh - công khai trên trang điện tử - để cụ thể hóa quy chế của Bộ GD-ĐT.

Công tác tuyển sinh 2023 về cơ bản sẽ không thay đổi
Công tác tuyển sinh năm 2023 về cơ bản sẽ không thay đổi

Theo quy chế tuyển sinh năm 2022, cơ sở đào tạo quyết định một hoặc một số phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển), áp dụng chung cho cả cơ sở đào tạo hoặc áp dụng riêng cho một số chương trình, ngành, lĩnh vực và hình thức đào tạo. Một chương trình, ngành đào tạo có thể sử dụng đồng thời một số phương thức tuyển sinh.

Mỗi phương thức tuyển sinh phải quy định rõ các tiêu chí đánh giá, xét tuyển và cách thức sử dụng kết hợp các tiêu chí để phân loại, xếp hạng và xác định điều kiện trúng tuyển đối với thí sinh theo yêu cầu của chương trình, ngành đào tạo.

Tiêu chí đánh giá, xét tuyển phải dựa trên yêu cầu về kiến thức nền tảng và năng lực cốt lõi mà thí sinh cần có để theo học chương trình, ngành đào tạo.

Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm giải trình về căn cứ khoa học và thực tiễn trong xác định phương thức tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh. Trong đó có dựa trên phân tích, đánh giá và đối sánh kết quả học tập của sinh viên trúng tuyển hàng năm.

Về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, quy chế tuyển sinh năm 2022 nêu rõ, từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và 1 năm kế tiếp.

Bên cạnh đó, từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức: Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên quy định.

Trước đó, liên quan đến công tác tuyển sinh năm 2023, Bộ GD-ĐT cho biết đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo rà soát để loại bỏ (không sử dụng) các phương thức tuyển sinh không phù hợp, không hiệu quả, không đủ cơ sở khoa học, có thể gây nhiễu hệ thống tuyển sinh chung cũng như gây khó khăn, vướng mắc cho thí sinh.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng đã rà soát, cân nhắc để hoàn thiện quy trình tuyển sinh, trong đó có thể xem xét khuyến cáo các trường không thực hiện việc xét tuyển sớm như năm 2022. Thay vào đó, tổ chức xét tuyển theo tất cả các phương thức cùng thời điểm với đợt xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT - tuyển sinh đợt 1.

Hồng Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI