Năm 2022, tỉnh Khánh Hòa sẽ xây dựng khoảng 819 căn nhà ở xã hội

13/10/2022 - 18:04

PNO - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022, trong đó sẽ xây dựng khoảng 819 căn nhà ở xã hội.

 

Theo kế hoạch, tổng diện tích sàn nhà ở cần đầu tư xây dựng khoảng 13.398 căn.
Theo kế hoạch, năm 2022, tỉnh Khánh Hòa cần đầu tư xây dựng khoảng 13.398 căn nhà

Theo kế hoạch, tổng diện tích sàn nhà ở cần đầu tư xây dựng là hơn 1 triệu m2 sàn tương ứng 13.398 căn. Trong đó, dự kiến nhà ở thương mại tăng thêm khoảng 3.742 căn; nhà ở xã hội tăng 819 căn; nhà ở để phục vụ tái định cư là 420 căn; nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng là 8.417 căn.

Tỷ lệ xây dựng nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà tại TP. Nha Trang (đô thị loại I) và TP. Cam Ranh (đô thị loại II) đạt khoảng 40% tổng diện tích nhà ở của dự án với diện tích nhà ở chung cư. Tỷ lệ nhà cho thuê khoảng 30% tổng số nhà ở trong các dự án nhà ở tại đô thị loại III.

Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 23m2 sàn/người; trong đó, đô thị đạt 24,1m2 sàn/người, nông thôn đạt 22,2 m2 sàn/người. Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu phấu đấu trong năm 2022 đạt 8,8 m2 sàn/người.

Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu trong năm 2022, nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt tỷ lệ 97,8%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và không phát sinh thêm nhà ở đơn sơ.

Tổng nguồn vốn để thực hiện là hơn 10.390 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến nhà ở thương mại hơn 4.403 tỷ đồng; nhà ở xã hội hơn 315 tỷ đồng; nhà ở tái định cư hơn 273 tỷ đồng; nhà ở dân tự xây hơn 5.398 tỷ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và cơ quan liên quan, địa phương thực hiện kế hoạch.

Huyền Hoa

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEkhonggiansongvi /strCate=khonggiansong

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtuvanvi /strCate=tuvan
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEnhadatvi /strCate=nhadat