Năm 2021, TPHCM tập trung cải thiện môi trường đầu tư

09/12/2020 - 15:24

PNO - Chiều 9/12, Kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM đã biểu quyết thông qua Dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2021 với 20 chỉ tiêu cụ thể.

Năm 2021, thành phố chọn chủ đề “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” với mục tiêu tổng quát là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa triển khai có hiệu quả các chương trình hồi phục kinh tế.

Đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết
Đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết

Thành phố đặt ra 20 chỉ tiêu để thực hiện phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, gồm:

6 chỉ tiêu về kinh tế: GRDP phấn đấu đạt từ 6% trở lên, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%; GRDP bình quân đầu người đạt 6.500 USD/người; tỷ lệ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào GRDP đạt trên 42%; chi đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân trên 0,7%/GRDP; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 5,7%/năm.

6 chỉ tiêu về xã hội: Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo có chứng nhận đạt 85,65%; tạo việc làm mới cho 140.000 lao động, tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%; giảm 0,4% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn thành phố; phấn đấu đạt tỷ lệ 20,2 bác sĩ/10.000 dân; duy trì 300 phòng học/10.000 dân, đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi đến trường đều được đi học; tổng tỷ suất sinh đạt ít nhất 1,39 con/phụ nữ (tuổi sinh đẻ).

5 chỉ tiêu về môi trường: Tiếp tục duy trì 100% hộ dân sử dụng nước sạch; tiếp tục duy trì xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%; tỷ lệ đất giao thông đạt 12,76%, mật độ đường giao thông bình quân trên diện tích đất toàn thành phố đạt 2,26km?km2; tổng diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 21,04m2/người; diện tích cây xanh không dưới 0,55m2/người.

2 chỉ tiêu về cải cách hành chính: Phấn đấu nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính; tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ đạt 91% trở lên.

1 chỉ tiêu về trật tự an toàn xã hội là giữ vững an ninh chính trị, kéo giảm phạm pháp hình sự, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trên 90%...

Chiều nay, ngày 9/12, kỳ họp sẽ bế mạc
Kỳ họp sẽ bế mạc vào chiều nay, 9/12 

Thành phố tập trung các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: thực hiện có hiệu quả chủ đề Năm; tiếp tục thực hiện mục tiêu kép; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần XI; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đẩy mạnh thiết kế đô thị phục vụ quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, HĐND TPHCM cũng biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI