Không sử dụng dạng bài trắc nghiệm khi thi trực tuyến học kỳ 1

03/01/2022 - 11:58

PNO - “Kiểm tra trực tuyến cho học sinh vì lý do bất khả kháng không thể đến trường tham gia kiểm tra trực tiếp chỉ được thực hiện theo 3 hình thức: với đề mở theo thời lượng quy định; bài thực hành; dự án học tập, tuyệt đối không sử dụng dạng bài trắc nghiệm trên máy tính”, ông Lê Duy Tân - Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT TPHCM nêu rõ.

Tuyệt đối không sử dụng dạng bài trắc nghiệm khi kiểm tra trực tuyến

Liên quan đến kỳ kiểm tra học kỳ 1 năm học 2021-2022 trong thời gian từ ngày 4/1 đến 22/1/2022, ông Lê Duy Tân cho biết, Bộ GD-ĐT quy định rất rõ trong 3 thông tư 09, 26 và thông tư 22. Trong đó thông tư 22 được áp dụng cho học sinh khối 6. Hiệu trưởng quyết định hình thức kiểm tra theo quy định của Bộ GD-ĐT. Kiểm tra định kỳ được thực hiện thông qua bài kiểm tra trên giấy, trên máy tính, phải thực hiện trực tiếp tại cơ sở giáo dục. 

Trong trường hợp bất khả kháng, học sinh vì lý do nào đó không thể tham gia học tập trực tiếp sẽ được kiểm tra trên internet hoặc theo thẩm quyền của hiệu trưởng có thể lùi kỳ kiểm tra ở thời điểm thích hợp, tạo điều kiện cho học sinh được ôn tập củng cố kiến thức kiểm tra học kỳ.

Trong trường hợp bất khả kháng học sinh sẽ được kiểm tra học kỳ trực tuyến song không phải dưới dạng đề trắc nghiệm trên máy tính
Trong trường hợp bất khả kháng, học sinh sẽ được kiểm tra học kỳ trực tuyến song không phải dưới dạng đề trắc nghiệm trên máy tính

Nếu thực hiện kiểm tra định kỳ trên internet, ông Lê Duy Tân nhấn mạnh, bài kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, trung thực. Theo ông, hiện nay chưa có một phần mềm nào được Bộ GD-ĐT công bố có thể kiểm tra trắc nghiệm trên internet đảm bảo công bằng khách quan. Kiểm tra trên internet sẽ hoàn toàn khó khăn với phương thức trắc nghiệm trên máy tính. Do vậy, không thể tổ chức kiểm tra trực tuyến định kỳ cho học sinh bằng hình thức trắc nghiệm được. 

“Kiểm tra trực tuyến cho học sinh không thể đến trường tham gia bài kiểm tra trực tiếp chỉ có thể được thực hiện theo 3 hình thức: với đề mở theo thời lượng quy định, có thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc; bài thực hành; dự án học tập, tuyệt đối không được sử dụng dạng bài trắc nghiệm trên máy tính”, ông Lê Duy Tân nêu rõ. 

Nhà trường có thể tổ chức phụ đạo trực tiếp theo nhu cầu phụ huynh cho học sinh khối 6 

Với riêng học sinh khối 6, ông Lê Duy Tân khẳng định, học sinh vẫn học trực tuyến từ ngày 4/1, do đó từ ngày 10/1 trở đi học sinh chưa kiểm tra học kỳ 1. 

Về việc kiểm tra học kỳ 1 cho học sinh khối 6, ông Lê Duy Tân cho hay, nếu triển khai kiểm tra trên internet thì nhà trường cũng tuân theo 1 trong 3 hình thức: Kiểm tra trực tuyến đề mở gia tăng tính công bằng khách quan; Bài thực hành; Dự án học tập. Trong đó, phải đưa ra tiêu chí, tiêu chuẩn trước, tận dụng hệ thống LMS để giao nhiệm vụ học tập và chấm điểm theo từng giai đoạn. “Không thể áp đặt ngay mà phải có bước hướng dẫn, giao dự án, giao bài thực hành, xây dựng đề kiểm tra trên internet theo hướng mở”, ông Lê Duy Tân nhấn mạnh.

Trường THCS có thể tổ chức phụ đạo cho học sinh khối 6 với sự đồng thuận của phụ huynh
Trường THCS có thể tổ chức phụ đạo cho học sinh khối 6 với sự đồng thuận của phụ huynh

Cũng với học sinh khối 6, ông Lê Duy Tân gợi ý, nhà trường có thể mở một số lớp phụ đạo học sinh yếu, kém, học sinh chưa theo kịp chương trình, học sinh có kết quả kiểm tra đánh giá thường xuyên gặp khó khăn, theo sự đồng thuận của phụ huynh vì các em chưa đảm bảo về việc tiêm vắc xin. 

“Đây là con đường để nhà trường có thể tăng thêm thời lượng học tập trực tiếp cho học sinh không theo kịp. Đây là vấn đề khó, khi làm phải hết sức khéo”, ông nói.

Én Bông

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtuyensinhvi /strCate=tuyensinh

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEsukienvandevi /strCate=sukienvande
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgiaoducvi /strCate=giaoduc