Hội nghị trực tuyến công tác tuyên giáo

24/04/2015 - 18:31

PNO - PN - HỘI LHPN VN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 2015

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 23/4, Hội LHPN VN tổ chức trực tuyến Hội nghị công tác tuyên giáo 2015. Hội nghị đồng loạt diễn ra trên 63 tỉnh, thành cả nước. Tại đầu cầu TP.HCM, lãnh đạo Hội LHPN TP và thường trực Hội LHPN 24 quận, huyện đã cùng tham dự.

Bà nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội LHPN VN chủ trì hội nghị, bàn về các nội dung trọng tâm như triển khai đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội để tăng cường tập hợp được các tầng lớp phụ nữ; tăng cường quản lý hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội…

 5 NĂM THỰC HIỆN “NGÀY TIẾT KIỆM VÌ PHỤ NỮ NGHÈO”: VỐN TIẾT KIỆM VƯỢT TRÊN 50 TỶ ĐỒNG

Sáng 22/4, Hội LHPN TP.HCM tổ chức Hội nghị chuyên đề thực hiện phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” giai đoạn 2010-2014.

Phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” hằng năm luôn vượt chỉ tiêu 100%, riêng năm 2014 vận động được 4,525 tỷ đồng đạt tỷ lệ 301, 67%. Từ nguồn vốn này, 5 năm qua, Hội đã hỗ trợ cho 19.158 lượt hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn với tổng số tiền 50,833 tỷ đồng. Cuộc vận động tiết kiệm tại chi, tổ Hội ngày càng thu hút hội viên, có 590.437 chị tham gia ít nhất một loại hình tiết kiệm với tổng dư nợ tiết kiệm 235,649 tỷ đồng.

 MẪN NHI

 
TIN MỚI