Hội LHPN các cấp phải tham gia vào tất cả các khâu trong công tác bầu cử

16/04/2021 - 13:18

PNO - Sáng 16/4, Hội LHPN TP tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ Hội tham gia công tác bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lý Ngọc Thạch - Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - dẫn ra một số điểm nổi bật trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Theo đó, ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất 115 ngày trước khi diễn ra. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ấn định là ngày 23/5/2021.

Thường trực Hội LHPN 24 quận huyện dự tập huấn về công tác bầu cử
Thường trực Hội LHPN 24 quận huyện dự tập huấn về công tác bầu cử

Cũng theo Luật này, công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tính đến ngày bầu cử được công bố. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV được ấn định bầu là 500 đại biểu, trong đó TPHCM được bầu là 30. Tổng số đại biểu HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 95 đại biểu.

Luật quy định phải có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số và ít nhất 35% là phụ nữ.

Tính đến thời điểm hiện nay, TPHCM có 50 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó có 14 người tự ứng cử) và 169 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X (trong đó có 10 người tự ứng cử).

Ngày 17/4/2021, TPHCM sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thống nhất giới thiệu chính thức 50 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đưa về 10 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị đảm bảo ít nhất số dư là 2 người; giới thiệu chính thức 158 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND khóa X và đưa về 32 đơn vị bầu cử trên địa bàn thành phố, đảm bảo ít nhất số dư là 2 người.

Bên cạnh Luật Bầu cử, ông Lý Ngọc Thạch cũng khẳng định vai trò của Hội LHPN trong công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Là tổ chức chính trị - xã hội, Hội LHPN giữ vị trí quan trọng trong công tác bầu cử và tham gia vào tất cả các khâu trong công tác bầu cử, bao gồm công tác tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ biết và hiểu đầy đủ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; nêu cao trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc tham gia các bước hiệp thương để thống nhất cơ cấu, thành phần và lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; tham gia giám sát việc bầu cử; cử đại diện lãnh đạo của Hội tham gia các bước hiệp thương giới thiệu người ứng cử; tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND tiếp xúc với cử tri ở cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Sáng 16/4, tại TPHCM, Bộ TT&TT tổ chức tập huấn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hơn 150 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí các tỉnh phía nam tham dự buổi tập huấn này.

Trước đó, tại Hà Nội, hơn 200 phóng viên báo chí khu vực phía bắc đã tham dự buổi tập huấn tương tự.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ TT&TT, Phó chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện một số nội dung tuyên truyền: mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia...

Hội nghị đã nghe giới thiệu các quy định pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; trao đổi về một số tình huống cụ thể trong công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; các lưu ý trong quá trình tác nghiệp về bầu cử.  

Thu Lê - Dân Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI