Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

10/12/2020 - 10:34

PNO - Sáng 10/12, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ khai mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tham dự Đại hội có 2.300 đại biểu gồm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ cùng các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sĩ và các nhà khoa học… 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc , Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân,  Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự Lễ khai mạc Đai hội Thi đua yêu nước lần thứ X.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc , Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự Lễ khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các đại biểu dự Lễ khai mạc - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các đại biểu dự Lễ khai mạc - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Lãnh đạo TTXVN giới thiệu với  Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng những bức ảnh về phong trào thi đưa yêu nức qua các thời kỳ do TTX thực hiện, trưng bày tại đại hội - Ảnh: Văn Điệp/ TTXVN
Lãnh đạo TTXVN giới thiệu với Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng những bức ảnh về phong trào thi đua yêu nứơc qua các thời kỳ do TTX thực hiện, trưng bày tại đại hội - Ảnh: Văn Điệp/ TTXVN
Lãnh đạo TTXVN giới thiệu  những bức ảnh về phong trào thi đưa yêu nước qua các thời kỳ do TTX thực hiện, trưng bày tại đại hội - Ảnh: Văn Điệp/ TTXVN
Lãnh đạo TTXVN giới thiệu những bức ảnh về phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ do TTX thực hiện, trưng bày tại đại hội - Ảnh: Văn Điệp/ TTXVN
Lãnh đạo TTXVN giới thiệu với Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng những bức ảnh về phong trào thi đưa yêu nức qua các thời kỳ do TTX thực hiện, trưng bày tại đại hội - Ảnh: Văn Điệp/ TTXVN
Lãnh đạo TTXVN giới thiệu với nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng những bức ảnh về phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ do TTX thực hiện, trưng bày tại đại hội - Ảnh: Văn Điệp/ TTXVN
Lãnh đạo TTXVN giới thiệu với  Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng những bức ảnh về phong trào thi đưa yêu nức qua các thời kỳ do TTX thực hiện, trưng bày tại đại hội - Ảnh: Văn Điệp/ TTXVN
Lãnh đạo TTXVN giới thiệu với Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng những bức ảnh về phong trào thi đua yêu nứơc qua các thời kỳ do TTX thực hiện, trưng bày tại đại hội - Ảnh: Văn Điệp/ TTXVN
Lãnh đạo TTXVN giới thiệu với  Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng những bức ảnh về phong trào thi đưa yêu nức qua các thời kỳ do TTX thực hiện, trưng bày tại đại hội - Ảnh: Văn Điệp/ TTXVN
Lãnh đạo TTXVN giới thiệu với Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng những bức ảnh về phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ do TTX thực hiện, trưng bày tại đại hội - Ảnh: Văn Điệp/ TTXVN
Chương trình biểu diễn văn nghệ tại Đại hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Chương trình biểu diễn văn nghệ tại Đại hội - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ -Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đọc báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 - Ảnh: Văn Điệp/TTXVNả
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đọc báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo TTXVN

 
TIN MỚI