Menu

Quy mô đào tạo ngành công tác xã hội ở các trường đại học, cao đẳng đang tăng nhanh nhưng chất lượng đầu ra chưa cao, tính chuyên nghiệp còn yếu.

Chúng ta muốn bảo vệ tuổi thơ cho các em, nhưng thực tế lại đang buộc các em ôm đồm quá nhiều thứ kiến thức. Chính phụ huynh và giáo viên đang đánh mất tuổi thơ của các em khi đặt lên các em quá nhiều kỳ vọng.

Nhu cầu thị trường lao động trong tháng 9/2018 tại TP.HCM, theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, là 27.000 vị trí. Trong đó, nhu cầu nhân lực có trình độ đại học trở lên chiếm 10,3%.

Trên thế giới, sữa học đường không phải là điều mới mẻ mà là chương trình được áp dụng từ rất nhiều thập kỷ trước. Đây không phải là chương trình dễ áp dụng mà theo đó còn rất nhiều vấn đề đáng lo ngại.

Nhiều ý kiến cho rằng, khi áp dụng chương trình Sữa học đường ở địa phương cần linh hoạt, đặc biệt công khai thông tin sản phẩm và hướng tới mục tiêu cuối cùng của chương trình là cải thiện dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc trẻ em.
Trang 4 trong 122