Đôi bàn tay ấm

20/01/2020 - 06:34

Câu chuyện ở phòng khám từ thiện Hy Vọng là câu chuyện của những tấm lòng bác ái, cho đi, cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thầm lặng mỗi ngày, Sơ Lý vẫn chăm bón từng cây thuốc, chữa bệnh cho người nghèo, giúp bà con sinh kế trong tình thương bao la.

Đôi bàn tay ấm ở Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hy Vọng

Phụ Nữ Online

 
TIN MỚI