Đề xuất kỷ luật cán bộ sai phạm trong tham mưu hiến đất mở đường ở huyện Lâm Hà

23/12/2021 - 17:08

PNO - UBND huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) vừa có văn bản 2935/UBND – NV về việc kiểm điểm trách nhiệm đối với cán bộ, công chức trong công tác tham mưu việc hiến đất làm đường và cho ý kiến đối với các trường hợp tách thửa.

Cụ thể, để làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan trong công tác kiểm tra, tham mưu thực hiện việc hiến đất, mở đường và chấp hành các văn bản chỉ đạo của UBND huyện. UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiến hành kiểm điểm, đề xuất hình thức kỷ luật (nếu có) đối với các cán bộ, công chức tham mưu thực hiện việc hiến đất làm đường, các trường hợp tách thửa và chấp hành các văn bản chỉ đạo của UBDN huyện.

UBND huyện Lâm Hà yêu cầu kiểm điểm, báo cáo cụ thể các sai phạm của cán bộ, công chức
Nhiều sai phạm trong việc tham mưu hiên đất làm đường ở huyện Lâm Hà 

Yêu cầu các đơn vị lập hồ sơ, báo cáo kiểm điểm nộp về UBND huyện trước ngày 28/12/2021 gồm: danh sách cán bộ, công chức tham mưu việc hiến đất làm đường, các trường hợp tách thửa và chấp hành các văn bản chỉ đạo (nêu rõ họ và tên; chức vụ, nêu rõ nội dung tồn tại, sai phạm…).

Báo cáo kết quả kiểm điểm, trong đó nêu rõ ưu điểm, hạn chế, sai phạm, nguyên nhân, kết quả kiểm điểm… đối với từng cán bộ, công chức. Bản tự kiểm điểm của cán bộ, công chức để xảy ra các tồn tại, sai phạm (nêu rõ nội dung vụ việc; trách nhiệm được phân công; ưu điểm, hạn chế, tồn tại, sai sót; nguyên nhân để xảy ra tồn tại, sai sót, tự nhận hình thức kỷ luật (nếu có); biên bản họp kiểm điểm; trích ngan sơ yếu lý lịch, tóm tắt quá trình công tác của các bộ, công chức để xảy ra các tồn tại, sai phạm và các tài liệu, hồ sơ liên quan…

UBND huyện Lâm Hà yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện và báo cáo về UBND huyện đúng thời gian quy định. Nếu quá thời gian trên đơn vị nào không nộp hồ sơ, báo cáo kiểm điểm thì thủ Trưởng các đơn vị đó sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI