Đại biểu đánh giá cao khát vọng xây dựng đất nước hùng cường

27/01/2021 - 09:26

PNO - Hôm nay, 27/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên toàn thể, tập trung thảo luận các văn kiện trình đại hội. Trước phiên họp toàn thể, nhiều đại biểu đã bày tỏ tâm huyết.

Đại biểu Hà Thị Hương - Bí thư Huyện ủy Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa): Văn kiện đánh giá sát với thực tiễn

Đại biểu Hà Thị Hương
Đại biểu Hà Thị Hương

Những thành tựu của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng như đánh giá tại dự thảo văn kiện là sát thực và phù hợp với tình hình thực tiễn tại Thanh Hóa. Theo đó, các chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã đi vào cuộc sống, đời sống nhân dân đã có nhiều cải thiện.

Năm năm qua, huyện Quan Hóa đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn hơn 6%, phấn đấu đến năm 2025 sẽ thoát nghèo. Ở lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, địa phương cũng có nhiều đổi mới, chất lượng đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, mạng lưới y tế đạt chuẩn đã cơ bản bao phủ đến các xã, thôn, bản. Các chế độ, chính sách cũng được triển khai đồng bộ đến nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sự đánh giá sát thực tế này sẽ giúp chúng ta lựa chọn phương hướng, chương trình, mục tiêu chiến lược của nhiệm kỳ mới chính xác hơn.

Đại biểu Đặng Ngọc Sơn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Chúng tôi đánh giá cao khát vọng xây dựng đất nước hùng cường  

Đại biểu Đặng Ngọc Sơn
Đại biểu Đặng Ngọc Sơn

Tôi đánh giá cao khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, lấy dân tộc, nhân dân làm điểm nhấn để thể hiện khát vọng vươn lên, thể hiện tinh thần, lòng tự tôn dân tộc, phát huy tiềm năng xây dựng đất nước như tư tưởng mà văn kiện trình bày. Đặc biệt, văn kiện đại hội đã quan tâm đến công tác xây dựng nông thôn, coi trọng nông dân, nông nghiệp. 

Trong văn kiện nói rất rõ việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Chúng tôi tin đất nước chúng ta sẽ làm được và chúng ta sẽ đào tạo ra nhân tố, những thế hệ như văn kiện nêu là “chất lượng cao”, đáp ứng yêu cầu phát triển. Giáo dục, đào tạo và trọng dụng người tài là điều hết sức quan trọng giúp đất nước phát triển.

Đại biểu Lê Đức Thọ - Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Thể chế rõ ràng hơn việc xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Đại biểu Lê Đức Thọ trả lời phỏng vấn của các nhà báo bên lề Đại hội
Đại biểu Lê Đức Thọ trả lời báo chí

Tôi cho rằng, với những nội dung đã được trình bày trong dự thảo văn kiện trình đại hội cũng như kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, giai đoạn 2021-2030, cũng như tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 đặt ra rất nhiều nội dung, những khát vọng phát triển đất nước, xây dựng đất nước phát triển từ nay đến năm 2030 và cả đến giữa thế kỷ này.

Theo tôi, những nội dung trong dự thảo nghị quyết lần này đã thể chế rõ ràng hơn việc xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đây là quan điểm hết sức đúng đắn và bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững.

Về hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và kinh tế tổng hợp của đất nước, chúng tôi thấy rằng những nội dung đó đã được thể chế vào trong những nội dung cụ thể của nghị quyết, để từ đó tạo ra cơ sở cho chúng ta thể chế hóa thành các chính sách pháp luật cũng như là quá trình tổ chức triển khai thực hiện có kết quả.

Hạnh Chi (ghi)

 

 
TIN MỚI