Đà Lạt phê bình 152 cán bộ, công chức, viên chức vì “lơ” thư điện tử công vụ

19/11/2022 - 14:28

PNO - UBND TP Đà Lạt vừa ban hành văn bản phê bình 152 cán bộ, công chức, viên chức trong việc cập nhật, tác nghiệp thư điện tử công vụ (email công vụ).

Ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã ban hành văn bản phê bình cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong việc cập nhật, tác nghiệp thư điện tử công vụ (email công vụ).

Theo lãnh đạo thành phố, việc cập nhật, tác vụ email công vụ là một trong những tiêu chí quan trọng để xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và các năm tiếp theo của TP Đà Lạt.

Một góc thành phố Đà Lạt. Ảnh: Nhật Linh.
Một góc thành phố Đà Lạt - Ảnh: Nhật Linh

Tuy nhiên qua rà soát, vẫn còn một số CBCCVC không sử dụng (không đăng nhập từ khi được cấp) hoặc chưa thường xuyên cập nhật, tác nghiệp email công vụ trong trao đổi, giải quyết công việc.

Do đó, UBND TP Đà Lạt phê bình các CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã thuộc TP Đà Lạt không sử dụng hoặc chưa thường xuyên cập nhật, tác nghiệp email công vụ đã được cấp trong trao đổi, giải quyết công việc.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch các UBND phường, xã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc CBCCVC thực hiện nghiêm túc việc tác nghiệp email công vụ. Gắn kết quả tác nghiệp email công vụ với kết quả đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua của CBCCVC thuộc cơ quan mình quản lý.

Định kỳ hàng tháng sẽ rà soát, đề xuất UBND TP Đà Lạt phê bình các cơ quan, đợn vị, CBCCVC không sử dụng hoặc cập nhật kịp thời email công vụ.

Theo tìm hiểu, có 152 CBCCVC của TP Đà Lạt bị phê bình liên quan vấn đề này. Trong đó, có nhiều lãnh đạo phường, xã bị phê bình trong việc sử dụng email.

Về lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc TP Đà Lạt bị phê bình gồm: Trưởng ban, Phó ban của Ban Quản lý chợ Đà Lạt; Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Đà Lạt; Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Trưởng ban, Phó ban Ban Quản lý Rừng Lâm Viên; Phó giám đốc Trung tâm VHTT-TT; Phó giám đốc phụ trách Trung tâm quản lý nhà; Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh - xã hội, Phó trưởng Phòng Y tế.

Nhật Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI