Còn nhiều hạn chế về quy hoạch ở TPHCM

15/11/2021 - 06:43

PNO - Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM vừa có báo cáo về những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch trên địa bàn.

Theo đó, hiện công tác quản lý quy hoạch còn xảy ra sai phạm; việc triển khai thực hiện các dự án đô thị chưa theo lộ trình và chưa đáp ứng yêu cầu. Một số khu vực còn xảy ra tình trạng xây dựng tự phát, xây dựng sai quy hoạch, đầu cơ, lấn chiếm đất đai, một số nơi buông lỏng công tác quản lý dẫn đến phá vỡ quy hoạch hoặc giảm tính khả thi của đồ án quy hoạch.

Các quy định của Thông tư số 12/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng có sự thiếu linh hoạt trong các chức năng sử dụng đất, không đáp ứng sự đa dạng của thực tế linh hoạt sử dụng đất, dẫn đến các đồ án điều chỉnh cục bộ bị kéo dài quy trình pháp lý công tác quy hoạch. Thiếu các công cụ quản lý việc tạo ra loại hình nhà ở theo loại hình phân lô, tách thửa, nhà dân tự xây. 

Các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) đã được phê duyệt quá 5 năm, trong đó có một số khu vực đã được Kiến trúc sư trưởng thành phố thỏa thuận quy hoạch chi tiết để các nhà đầu tư trước đây triển khai thực hiện đầu tư dự án nhưng pháp lý về đầu tư đã hết hiệu lực hoặc bị thu hồi.

Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc, cần rà soát, đánh giá quá trình thực hiện các đồ án quy hoạch đô thị theo định kỳ để kịp thời điều chỉnh với tiêu chí theo hướng ưu tiên rà soát các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 quy hoạch phân khu đã được duyệt 5 năm trở lên và các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã phê duyệt từ ba năm trở lên. Trong đó có các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của các dự án đầu tư xây dựng chậm triển khai mà UBND Thành phố đã hủy bỏ chủ trương đầu tư hoặc hủy bỏ quyết định thu hồi giao, thuê đất và tại các khu vực quy hoạch mà người dân đã có nhiều lần phản ánh quy hoạch kéo dài thời gian thực hiện.

Phước Quyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI