Nhiều khó khăn trong công tác lập quy hoạch tại TPHCM

02/09/2021 - 09:30

PNO - UBND TPHCM vừa có báo cáo về Công tác lập quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch. Theo đó, công tác lập quy hoạch tại TP.HCM còn chậm so với các địa phương khác vì tồn tại nhiều khó khăn.

 

Cụ thể, các quy hoạch cấp quốc gia - là một trong những căn cứ quan trọng để lập quy hoạch thành phố (TP) - chưa được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch, tháo gỡ, cho phép các địa phương có thể lập đồng thời các quy hoạch mà không phải đợi các quy hoạch cao hơn được quyết định hoặc phê duyệt.

Tuy nhiên, đối với các địa phương lớn như TPHCM, định hướng phát triển của cả nước có tác động lớn đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội của TP; dẫn đến TP gặp phải khó khăn về định hướng, xu hướng phát triển trong việc lập quy hoạch địa phương mình. Ngoài ra, các quy hoạch cấp quốc gia đang được lập chỉ cho một số lĩnh vực như: giao thông, an ninh quốc phòng, phòng cháy chữa cháy… cũng khó tạo sự đồng nhất, đồng bộ giữa các loại quy hoạch với nhau. 

Hiện TPHCM đang lập đồng thời bốn quy hoạch: Quy hoạh TP thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và  Quy hoạch Cấp nước TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Theo đó, thời kỳ và tầm nhìn lập các quy hoạch trên là khác nhau nên khó khăn đối với yêu cầu đồng bộ, tương thích về nội dung và thời điểm khớp nối giữa các loại quy hoạch nêu trên trong quá trình triển khai.

Phước Quyền

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEkhonggiansongvi /strCate=khonggiansong

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtuvanvi /strCate=tuvan
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEnhadatvi /strCate=nhadat