Đề nghị giải trình thêm về điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM

29/08/2021 - 08:09

Bộ Xây dựng vừa có thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghi tại hội nghị thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung của TP.HCM và quy hoạch chung TP.Thủ Đức.

Theo Bộ Xây dựng, TP.HCM và TP.Thủ Đức (trực thuộc TP.HCM) là hai đô thị quan trọng trong hệ thống đô thị quốc gia. Về cơ bản, các nhiệm vụ quy hoạch đã đáp ứng được các nội dung theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, phù hợp với các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, phù hợp với mô hình định hướng phát triển đô thị của TP.HCM. Tuy nhiên, TP.HCM cần xác định rõ các yêu cầu trong định hướng phát triển không gian, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Bộ Xây dựng yêu cầu UBND TP.HCM rà soát, cập nhật, bổ sung đầy đủ các căn cứ pháp lý và cơ sở để lập điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM; làm rõ hơn nữa sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch chung theo bốn nhóm vấn đề: vị thế và tính chất của TP.HCM, chiến lược mới phát triển kinh tế - xã hội, dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, trung tâm tài chính quốc tế; sự hình thành của các dự án trọng điểm cấp vùng và quốc gia tác động đến không gian đô thị thời gian qua; các định hướng cần điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn; tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển không gian đô thị, cần có giải pháp thích ứng phù hợp trong thời kỳ mới.

Đối với nhiệm vụ quy hoạch TP.Thủ Đức, Bộ Xây dựng đề nghị xác định thời hạn quy hoạch đến năm 2040, không xác định tầm nhìn quy hoạch; làm rõ thêm các đặc điểm chủ yếu phát triển, các quy hoạch và dự án đang triển khai, các hạn chế, vướng mắc trong triển khai quy hoạch đã được duyệt, xác định lợi thế và thách thức khi chuyển đổi từ khu đô thị phía đông TP.HCM thành TP.Thủ Đức…

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI