Chưa công nhận HĐQT mới của Trường Cao đẳng CNTT TP.HCM

05/09/2014 - 17:28

PNO - PNO - Sở GD-ĐT TP.HCM cho rằng chưa có đủ cơ sở pháp lý để công nhận HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 được bầu ra tại đại hội cổ đông Trường CĐ Công nghệ Thông tin TP.HCM vừa qua.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có văn bản báo cáo Bộ GD-ĐT về tình hình đại hội cổ đông và việc công nhận hội đồng quản trị Trường CĐ Công nghệ Thông tin TP.HCM. Theo đó, Sở GD- ĐT cho rằng chưa có đủ cơ sở pháp lý để công nhận HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 được bầu ra tại đại hội cổ đông ngày 7/8 vừa qua.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho rằng hồ sơ đề nghị công nhận HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 của trường chưa có văn bản thống nhất xác nhận các loại vốn của trường và đại diện phần vốn này để làm cơ sở cho việc xác định cổ phần của cổ đông tham gia bầu HĐQT.

Ngoài ra, văn bản này cho biết các văn bản pháp lý hiện hành không có hướng dẫn cụ thể về việc cử đại diện để sử dụng phần vốn thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia của các trường và 25% phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của cơ sở giáo dục đại học tư thục (bao gồm trường cao đẳng tư thục) để đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học.

Trước đó, do không thống nhất được ý kiến cổ đông trong việc cử đại diện và phần vốn thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia nên từ khi hết nhiệm kỳ (năm 2013), hội đồng quản trị trường không thể tổ chức đại hội cổ đông để bầu hội đồng quản trị nhiệm kỳ tiếp theo.

Ngày 7/8/2014, trường tổ chức đại hội cổ đông bầu hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và lập hồ sơ gửi Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị công nhận. Mặt khác , ngày 9/8, Sở GD-ĐT cũng đồng thời nhận được đơn phản ánh kiến nghị của ông Lê Tuệ là thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước cho rằng việc tổ chức đại hội cổ đông trên có dấu hiệu chiếm đoạt lợi ích tập thể, kiến nghị không công nhận kết quả của đại hội trên để bảo vệ quyền và lợi ích của người đại diện phần vốn sở hữu chung hợp nhất không phân chia của trường.

Tiêu Hà

 
Array ( [news_id] => 82338 [news_title] => Chưa công nhận HĐQT mới của Trường Cao đẳng CNTT TP.HCM [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => PNO - Sở GD-ĐT TP.HCM cho rằng chưa có đủ cơ sở pháp lý để công nhận HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 được bầu ra tại đại hội cổ đông Trường CĐ Công nghệ Thông tin TP.HCM vừa qua. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => PNO - Sở GD-ĐT TP.HCM cho rằng chưa có đủ cơ sở pháp lý để công nhận HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 được bầu ra tại đại hội cổ đông Trường CĐ Công nghệ Thông tin TP.HCM vừa qua. [news_content] =>
edf40wrjww2tblPage:Content

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có văn bản báo cáo Bộ GD-ĐT về tình hình đại hội cổ đông và việc công nhận hội đồng quản trị Trường CĐ Công nghệ Thông tin TP.HCM. Theo đó, Sở GD- ĐT cho rằng chưa có đủ cơ sở pháp lý để công nhận HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 được bầu ra tại đại hội cổ đông ngày 7/8 vừa qua.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho rằng hồ sơ đề nghị công nhận HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 của trường chưa có văn bản thống nhất xác nhận các loại vốn của trường và đại diện phần vốn này để làm cơ sở cho việc xác định cổ phần của cổ đông tham gia bầu HĐQT.

Ngoài ra, văn bản này cho biết các văn bản pháp lý hiện hành không có hướng dẫn cụ thể về việc cử đại diện để sử dụng phần vốn thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia của các trường và 25% phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của cơ sở giáo dục đại học tư thục (bao gồm trường cao đẳng tư thục) để đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học.

Trước đó, do không thống nhất được ý kiến cổ đông trong việc cử đại diện và phần vốn thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia nên từ khi hết nhiệm kỳ (năm 2013), hội đồng quản trị trường không thể tổ chức đại hội cổ đông để bầu hội đồng quản trị nhiệm kỳ tiếp theo.

Ngày 7/8/2014, trường tổ chức đại hội cổ đông bầu hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và lập hồ sơ gửi Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị công nhận. Mặt khác , ngày 9/8, Sở GD-ĐT cũng đồng thời nhận được đơn phản ánh kiến nghị của ông Lê Tuệ là thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước cho rằng việc tổ chức đại hội cổ đông trên có dấu hiệu chiếm đoạt lợi ích tập thể, kiến nghị không công nhận kết quả của đại hội trên để bảo vệ quyền và lợi ích của người đại diện phần vốn sở hữu chung hợp nhất không phân chia của trường.

Tiêu Hà

[news_source] => [news_tag] => CĐ CNTT,Trường Cđ Công nghệ thông tin,không công nhận HĐQT,Chưa công nhận HĐQT [news_status] => 6 [news_createdate] => 2014-09-05 17:28:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2014-09-05 17:28:00 [news_relate_news] => [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => phap-luat [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/phap-luat/chua-cong-nhan-hdqt-moi-cua-truong-cao-dang-cntt-tphcm-18790/ [news_urlid] => 18790 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 1926 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/chua-cong-nhan-hdqt-moi-cua-truong-cao-dang-cntt-tp-hcm-a82338.html [tag] => CĐ CNTTTrường Cđ Công nghệ thông tinkhông công nhận HĐQTChưa công nhận HĐQT [daynews2] => 2014-09-05 17:28 [daynews] => 05/09/2014 - 17:28 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI