Chính thức không tăng lương cơ sở năm 2021

12/11/2020 - 16:42

PNO - Chiều 12/11, với 92,53% đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021.

Theo đó, trong năm 2021, Chính phủ chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về tạo nguồn cải cách tiền lương.

ĐBQH nhấn nút thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021
ĐBQH nhấn nút thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Đối với những địa phương đã có cam kết đảm bảo nhu cầu cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội đến hết năm 2020, trường hợp dự toán năm 2021 thiếu nguồn, sẽ được ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện chính sách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội theo các chế độ quy định.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2021.

Cụ thể như:  điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ; phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, NSNN.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu NSNN; chống thất thu thuế, chống chuyển giá, trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ thuế; mở rộng triển khai hóa đơn điện tử...

Nghị quyết cũng yêu cầu dành tối thiểu 30% ngân sách y tế cho công tác y tế dự phòng; ưu tiên bố trí kinh phí cho y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, các chuyên khoa Phong, Lao, Tâm thần; bảo đảm kinh phí triển khai gói dịch vụ y tế cơ bản tại tuyến xã.

M.Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI