Cà Mau phấn đấu phát triển mới 80 tổ hợp tác, 20 hợp tác xã vào năm 2022

23/10/2021 - 18:15

PNO - Đó là một trong những mục tiêu được đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) tỉnh Cà Mau năm 2022 do UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành. Tính đến trung tuần tháng 10/2021 vừa qua, toàn tỉnh Cà Mau có 1.091 tổ hợp tác (THT) và 249 HTX (đạt 100% mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2021).

Cũng theo kế hoạch vừa nêu, địa phương này phấn đấu đưa thu nhập bình quân của người lao động và thành viên trong các HTX lên trên 50 triệu đồng, doanh thu bình quân của HTX đạt 1 tỷ đồng trở lên. Cạnh đó, tỷ lệ cán bộ chủ chốt HTX đã qua đào tạo khoảng 20%, trên 9% cán bộ chủ chốt HTX được bồi dưỡng bổ sung các kiến thức về HTX và các chính sách pháp luật có liên quan kinh tế tập thể. Số HTX hoạt động hiệu quả chiếm 20% trở lên, tiếp tục duy trì, nâng cao hoạt động các mô hình Hội quán trên địa bàn.

Công tác củng cố và phát triển các loại hình kinh tế tập thể đang được tỉnh Cà Mau chú trọng và đẩy mạnh
Công tác củng cố và phát triển các loại hình kinh tế tập thể đang được tỉnh Cà Mau chú trọng và đẩy mạnh

Việc thực hiện kế hoạch này nhằm đẩy mạnh việc củng cố và phát triển các loại hình kinh tế tập thể trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc về phát triển HTX và các quy định của pháp luật. Khuyến khích xây dựng mối liên kết giữa các HTX, THT với doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ trong sản xuất, mở rộng quy mô, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, tập trung củng cố, kiện toàn các HTX đủ mạnh để thực hiện tốt vai trò tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng, thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thay đổi quy trình canh tác theo hướng giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc, tạo điều kiện hình thành những tổ hợp nông - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao.

Đáng chú ý, kế hoạch cũng nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình khởi nghiệp và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Thúy Quỳnh

Nguồn: P.V

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI