Bộ Tài chính nói người lao động đóng thuế thu nhập cá nhân hiện nay không cao

04/04/2022 - 15:58

PNO - Bộ Tài chính bảo lưu quan điểm với mức thuế thu nhập cá nhân hiện tại, số tiền người lao động đóng thuế không cao.

Theo ý kiến từ nhiều phía, mức giảm nên căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng để mỗi năm khi tăng mức lương tối thiểu vùng thì mức giảm trừ gia cảnh cũng tự động tăng theo thay vì đứng mức cố định như hiện nay. Ngoài ra cần tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc lên bằng 70% mức giảm trừ của người lao động, vì mức 4,4 triệu đồng/tháng hiện nay đã quá lạc hậu.

Bộ Tài chính cho hay, theo quy định của luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện hành, cá nhân được trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trừ đi mức giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ (nếu có)… số còn lại mới là thu nhập làm căn cứ tính thuế TNCN.

Đối với các cá nhân là người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nếu bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế thì không phải nộp thuế. Các khoản trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm... cũng không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Với quy định mức giảm trừ gia cảnh hiện tại thì mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp của người lao động không cao
Với quy định mức giảm trừ gia cảnh hiện tại thì mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp của người lao động không cao (Ảnh: minh hoạ)

Tháng 6/2020, mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng được nâng lên lên 11 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng. Với mức giảm trừ gia cảnh này thì người có thu nhập từ tiền lương, tiền công 17 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc) hay 22 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc) cũng chưa phải nộp thuế TNCN. Trường hợp cá nhân có thu nhập lớn hơn các mức nêu trên (17 triệu đồng/tháng, 22 triệu đồng/tháng) thì số thuế phải nộp cũng rất nhỏ so với thu nhập của cá nhân.

Những cá nhân có thu nhập dưới 100 triệu đồng/tháng, theo quy định hiện hành số thuế TNCN phải nộp so với thu nhập cũng chưa đến 20%. Cụ thể, cá nhân có thu nhập 40 triệu đồng/tháng thì số thuế TNCN phải nộp là 6,61%/thu nhập; thu nhập 60 triệu đồng/tháng thì số thuế TNCN phải nộp là 11,86%/thu nhập; thu nhập 80 triệu đồng/tháng thì số thuế TNCN phải nộp là 15,74%/thu nhập; thu nhập 100 triệu đồng/tháng thì số thuế TNCN phải nộp là 18,66%/thu nhập.

Chỉ với cá nhân có thu nhập ở mức cao trên 100 triệu đồng thì số thuế TNCN phải nộp mới ở tỷ lệ cao hơn 20%/thu nhập. Cụ thể, cá nhân có thu nhập 110 triệu đồng/tháng thì số thuế TNCN phải nộp là 20,15%/thu nhập; thu nhập 150 triệu đồng/tháng thì số thuế TNCN phải nộp là 24,11%/thu nhập... (việc tính toán này với giả định cá nhân có 1 người phụ thuộc, trường hợp cá nhân có nhiều hơn 1 người phụ thuộc thì số thuế phải nộp cũng thấp hơn tương ứng).

Trước đó, cũng có nhiều kiến nghị Bộ Tài chính cần xem xét giảm thuế TNCN, tuy nhiên Bộ này, cũng cho biết chỉ đang nghiên cứu, chưa trình Chính phủ để giảm thuế.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI