Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Hoàng Trung Hải và khiển trách ông Triệu Tài Vinh

10/01/2020 - 18:35

PNO - Xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị đã kỷ luật cảnh cáo ông Hoàng Trung Hải và kỷ luật khiển trách ông Triệu Tài Vinh.

Ngày 10/1 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ và ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Kỷ luật cảnh cáo ông Hoàng Trung Hải

Xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy, đối với ông Hoàng Trung Hải, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II - Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án TISCO II).

Ông Hoàng Trung Hải
Ông Hoàng Trung Hải

Cụ thể, ông Hải đã thiếu trách nhiệm, không xem xét, cân nhắc thấu đáo ý kiến của các bộ, ngành; cho ý kiến không rõ ràng, thiếu chặt chẽ, không đúng Hợp đồng EPC số 01, không đúng quy chế làm việc của Chính phủ đối với việc xem xét một số phát sinh về giá vật liệu xây dựng, điều chỉnh giá trị Hợp đồng gói thầu EPC số 01# của Dự án TISCO II và tăng chi phí Phần C của Hợp đồng; cho ý kiến điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án TISCO II và vay vốn tín dụng ưu đãi, vi phạm quy định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Ông Hải đã thiếu kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra theo Quy chế làm việc của Chính phủ nên không phát hiện được việc TISCO tách Phần C ra khỏi Hợp đồng EPC số 01# và giao cho Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam thực hiện, làm thay đổi bản chất và phá vỡ nguyên tắc quản lý Hợp đồng EPC nói trên. Đồng ý cho TISCO thanh toán các khoản chi phí trả cho MCC không đúng với Hợp đồng EPC số 01# của Dự án TISCO II.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của ông Hoàng Trung Hải được xác định là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông Hoàng Trung Hải, đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác, đóng góp của ông Hoàng Trung Hải đối với Đảng, Nhà nước; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải bằng hình thức Cảnh cáo.

Kỷ luật khiển trách ông Triệu Tài Vinh

Đối với ông Triệu Tài Vinh, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang. Cụ thể là:

Chịu trách nhiệm là người đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang; một số cán bộ, đảng viên của tỉnh bị thi hành kỷ luật và xử lý hình sự, trong đó có cán bộ, đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy quản lý. Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, phát hiện, xử lý; khi xảy ra vụ việc xử lý thiếu kiên quyết, thiếu kịp thời, không nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến kỳ thi. Chấp hành không nghiêm quy định của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Có em gái vi phạm trong kỳ thi nêu trên. Sau khi bị phát hiện, ông Vinh còn né tránh trách nhiệm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định của Trung ương Đảng.

Ông Triệu Tài Vinh
Ông Triệu Tài Vinh

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Triệu Tài Vinh đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân ông Triệu Tài Vinh.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Triệu Tài Vinh bằng hình thức Khiển trách.

An Vũ

 

 
Array ( [news_id] => 1400925 [news_title] => Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Hoàng Trung Hải và khiển trách ông Triệu Tài Vinh [news_title_seo] => Kỷ luật Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải [news_supertitle] => [news_picture] => ky-luat-bi-thu-thanh-uy-ha-noi-hoang-_1578654374.jpg [news_subcontent] => Xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị đã kỷ luật cảnh cáo ông Hoàng Trung Hải và kỷ luật khiển trách ông Triệu Tài Vinh. [news_subcontent_seo] => Xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị đã xem xét, thi hành kỷ luật với hai ông Hoàng Trung Hải và Triệu Tài Vinh. [news_headline] => Xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị đã kỷ luật cảnh cáo ông Hoàng Trung Hải và kỷ luật khiển trách ông Triệu Tài Vinh. [news_content] =>

Ngày 10/1 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ và ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Kỷ luật cảnh cáo ông Hoàng Trung Hải

Xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy, đối với ông Hoàng Trung Hải, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II - Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án TISCO II).

Ông Hoàng Trung Hải
Ông Hoàng Trung Hải

Cụ thể, ông Hải đã thiếu trách nhiệm, không xem xét, cân nhắc thấu đáo ý kiến của các bộ, ngành; cho ý kiến không rõ ràng, thiếu chặt chẽ, không đúng Hợp đồng EPC số 01, không đúng quy chế làm việc của Chính phủ đối với việc xem xét một số phát sinh về giá vật liệu xây dựng, điều chỉnh giá trị Hợp đồng gói thầu EPC số 01# của Dự án TISCO II và tăng chi phí Phần C của Hợp đồng; cho ý kiến điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án TISCO II và vay vốn tín dụng ưu đãi, vi phạm quy định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Ông Hải đã thiếu kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra theo Quy chế làm việc của Chính phủ nên không phát hiện được việc TISCO tách Phần C ra khỏi Hợp đồng EPC số 01# và giao cho Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam thực hiện, làm thay đổi bản chất và phá vỡ nguyên tắc quản lý Hợp đồng EPC nói trên. Đồng ý cho TISCO thanh toán các khoản chi phí trả cho MCC không đúng với Hợp đồng EPC số 01# của Dự án TISCO II.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của ông Hoàng Trung Hải được xác định là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông Hoàng Trung Hải, đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác, đóng góp của ông Hoàng Trung Hải đối với Đảng, Nhà nước; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải bằng hình thức Cảnh cáo.

Kỷ luật khiển trách ông Triệu Tài Vinh

Đối với ông Triệu Tài Vinh, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang. Cụ thể là:

Chịu trách nhiệm là người đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang; một số cán bộ, đảng viên của tỉnh bị thi hành kỷ luật và xử lý hình sự, trong đó có cán bộ, đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy quản lý. Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, phát hiện, xử lý; khi xảy ra vụ việc xử lý thiếu kiên quyết, thiếu kịp thời, không nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến kỳ thi. Chấp hành không nghiêm quy định của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Có em gái vi phạm trong kỳ thi nêu trên. Sau khi bị phát hiện, ông Vinh còn né tránh trách nhiệm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định của Trung ương Đảng.

Ông Triệu Tài Vinh
Ông Triệu Tài Vinh

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Triệu Tài Vinh đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân ông Triệu Tài Vinh.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Triệu Tài Vinh bằng hình thức Khiển trách.

An Vũ

 

[news_source] => [news_tag] => Hoàng Trung Hải,Triệu Tài Vinh,Bộ Chính trị,kỷ luật cảnh cáo,Khiến trách,TISCO II [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-01-10 18:06:46 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-01-10 18:35:58 [news_relate_news] => 1400713,1396968,1396966,1391480, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1083 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/bo-chinh-tri-ky-luat-canh-cao-ong-hoang-trung-hai-va-khien-trach-ong-trieu-tai-vinh-a1400925.html [tag] => Hoàng Trung HảiTriệu Tài VinhBộ Chính trịkỷ luật cảnh cáoKhiến tráchTISCO II [daynews2] => 2020-01-10 18:35 [daynews] => 10/01/2020 - 18:35 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI