An Giang: Hội đồng nhân dân tỉnh họp xong chỉ 1 buổi

22/07/2021 - 17:17

PNO - Chỉ sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, HĐND tỉnh An Giang đã thảo luận và biểu quyết thông qua 4 nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách...

Ngày 22/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh An Giang (khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã tổ chức khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 2). Nhằm đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 nên kỳ họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu hội trường Văn phòng UBND tỉnh An Giang và 11 điểm cầu ở cấp huyện trực thuộc.

Nội dung kỳ họp lần này nhằm giải quyết công việc đột xuất thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp HĐND tỉnh An Giang ngày 22/7 được tổ chức trực tuyến với các địa phương trực thuộc
Kỳ họp HĐND tỉnh An Giang ngày 22/7 được tổ chức trực tuyến với các địa phương trực thuộc

Kết quả, sau một buổi làm việc khẩn trương, kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh An Giang, khóa X với hình thức trực tuyến đã hoàn thành chương trình đề ra. HĐND tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thông qua 4 nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách.

Cụ thể, Nghị quyết về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương; Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách nhà nước; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

"Việc thông qua các nghị quyết tại kỳ họp là quan trọng nhưng sớm tổ chức triển khai thực hiện để đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống có ý nghĩa quan trọng hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới", Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang lưu ý.

Đông Phong

 
TIN MỚI