AI viết sách - có đáng lo?

12/03/2023 - 19:34

PNO - AI (trí tuệ nhân tạo) có khả năng sáng tác rất nhanh. Đã có sách tác giả kết hợp viết cùng AI xuất bản tại Việt Nam. Đây là thuận lợi mới cho văn chương hay sẽ là mối lo với người cầm bút?

Chỉ cần ý tưởng, AI sẽ viết

Khi trò chuyện với phần mềm ChatGPT, thạc sĩ Vũ Thị Thanh Tâm - sáng lập dự án Ô Cửa Sách (Đà Lạt), đồng thời là tác giả viết sách cho trẻ nhỏ - thử ngay khả năng sáng tác của AI. Chị yêu cầu “hãy làm một bài thơ chủ đề em