5 năm Quốc hội khóa XIV - đi “đến cùng” những vấn đề bức xúc trong cuộc sống

24/03/2021 - 11:22

PNO - Quốc hội khóa XIV tăng cường hoạt động giám sát, tập trung và đi “đến cùng” những vấn đề bức xúc trong cuộc sống.

 

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Quốc hội khóa XIV
Chủ tịch Quốc hội đánh giá: "Quốc hội khóa XIV đã nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chặng đường 5 năm qua"

Sáng 24/3, ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong 5 năm qua, Quốc hội khóa XIV ngày càng thể hiện sâu sắc là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, tư duy sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, linh hoạt, thận trọng, quyết đoán, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hành động vì lợi ích của nhân dân, đất nước.

Cụ thể, Quốc hội đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác lập pháp. Trong nhiệm kỳ vừa qua, với 72 luật, 2 pháp lệnh và nhiều nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật được thông qua đã tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội...

Tuy nhiên, hoạt động lập pháp cũng còn những hạn chế nhất định. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh còn điều chỉnh nhiều. Một số dự án, dự thảo được đưa vào chương trình nhưng chính sách chưa rõ, chưa đánh giá tác động sâu sắc, có chính sách mới được bổ sung nhưng chưa được đánh giá tác động…

Quốc hội cũng tăng cường hoạt động giám sát, không ngừng cải tiến, đổi mới cách thức thực hiện, tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục có nhiều đổi mới. Cách thức “hỏi nhanh, đáp gọn” đã tạo điều kiện để tăng cả về số lượng, chất lượng câu hỏi, câu trả lời, tạo không khí sôi nổi.

Quốc hội đã 2 lần tiến hành xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ, thể hiện thái độ, trách nhiệm của Quốc hội trong việc đi “đến cùng” vấn đề được giám sát.

Đặc biệt, Quốc hội khóa XIV đã xem xét, quyết định nhiều quyết sách quan trọng của đất nước, có tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, phát triển vùng miền núi đồng bào dân tộc, gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Cụ thể như, Quốc hội đã quyết định chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, các dự án thành phần của dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành; quyết định dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; phê duyệt Đề án tổng thể và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030…

“Tuy vậy, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận việc quyết định các vấn đề quan trọng còn những hạn chế như có vấn đề mang tầm vĩ mô vẫn chưa được thảo luận một cách thấu đáo. Khó đánh giá, xác định trách nhiệm trong trường hợp không hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra...”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Ngoài ra, Quốc hội có mô hình tổ chức phù hợp, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động linh hoạt trước những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là vào thời điểm đại dịch COVID-19.

Quốc hội luôn nhận thức sâu sắc mối liên hệ mật thiết với cử tri, nhân dân, đây vừa là yêu cầu, nhiệm vụ, vừa là mục tiêu, mục đích cao nhất cần hướng tới. Vì vậy, Quốc hội đã đẩy mạnh, đổi mới các hoạt động, hình thức, cách thức, biện pháp để mối liên hệ giữa cử tri và đại biểu ngày càng được khăng khít hơn, phù hợp với tình hình thực tiễn.

“Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, Quốc hội vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đưa đất nước vững bước vượt qua khó khăn, tạo ra những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Minh Quang

 

 

 
TIN MỚI