TPHCM: Yêu cầu thu hồi hơn 81 triệu đồng chi sai cho Ban giám hiệu Trường THPT Lê Minh Xuân

10/02/2023 - 08:14

PNO - Trường THPT Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) bị yêu cầu thu hồi hơn 81 triệu đồng chi sai cho hiệu trưởng và 2 phó hiệu trưởng.

Trường THPT Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TPHCM)
Trường THPT Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TPHCM)

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM - vừa ký kết luận về kết quả thanh tra đột xuất tại Trường THPT Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh).

Theo đó, từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2021 - 2022, ông Hồ Xuân Phúc - Hiệu trưởng nhà trường - đã không đảm bảo dạy số tiết nghĩa vụ đúng theo quy định. Cụ thể: Năm học 2017 - 2018 dạy thiếu 35 tiết so với quy định. Năm học 2018 - 2019: Không xác định được số tiết thực dạy. Năm học 2019 - 2020 dạy thiếu 18 tiết so với quy định. Năm học 2020 - 2021 dạy thiếu 31 tiết so với quy định. Năm học 2021 - 2022 dạy thiếu 19 tiết so với quy định, không xác định được số tiết thực dạy học kỳ 2 do bị mất sổ đầu bài.

Tương tự, ông Huỳnh Siêu Hùng - Phó hiệu trưởng cũng chưa dạy đúng theo quy định tuyển dụng, không đủ số tiết theo quy định. Cụ thể: Năm học 2017 - 2018 giảng dạy môn Toán, dạy thiếu 9 tiết so với quy định. Năm học 2018 - 2019 không xác định được số tiết thực dạy của năm học. Năm học 2019 - 2020 dạy môn Tin học, dạy thiếu 24 tiết so với quy định. Năm học 2021 - 2022 dạy môn Tin học, dạy thiếu 18 tiết so với quy định. Hợp đồng của ông Huỳnh Siêu Hùng là giảng dạy môn Toán, nhưng phân công dạy môn Tin học là không đúng quy định. 

Đối với bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn: Năm học 2017 - 2018, dạy thiếu 26 tiết so với quy định. Năm học 2018 - 2019 không xác định được số tiết thực dạy của năm học. Năm học 2019 - 2020 dạy thiếu 13 tiết so với quy định. Năm học 2021 - 2022 dạy thiếu 42 tiết so với quy định.

Trách nhiệm phân công không đảm bảo số tiết theo quy định, dạy chưa đủ số tiết theo quy định thuộc về ông Hồ Xuân Phúc - Hiệu trưởng và bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

Do đó, ông Hồ Xuân Phúc bị yêu cầu thu hồi số tiền phụ cấp ưu đãi của tất cả các tháng dạy chưa đủ giờ nhưng đã hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi, với số tiền gần 36 triệu đồng. Ông Huỳnh Siêu Hùng bị thu hồi số tiền hơn 32,7 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân bị thu hồi số tiền hơn 13 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban giám hiệu THPT Lê Minh Xuân đã không kiểm tra, giám sát việc lưu trữ, quản lý hồ sơ giáo dục, dẫn đến việc mất sổ ghi đầu bài của năm học 2018 - 2019, 2 quyển sổ ghi đầu bài của học kỳ 2 lớp 11B1 năm học 2021 - 2022.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM chỉ đạo hiệu trưởng và 2 phó hiệu trưởng nộp lại số tiền đã nêu trên. Phòng Kế hoạch - Tài chính sở thực hiện việc thu hồi số tiền phụ cấp ưu đãi của tất cả các tháng mà hiệu trưởng và 2 phó hiệu trưởng đứng lớp chưa đủ giờ, nhưng đã hưởng chế độ.

Phòng Tổ chức cán bộ sở tham mưu giám đốc tổ chức kiểm điểm ông Hồ Xuân Phúc, ông Huỳnh Siêu Hùng và bà Nguyễn Thị Hồng Vân vì các hạn chế, thiếu sót nêu ở kết luận thanh tra này.

Minh Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI