Sở Quy hoạch Kiến Trúc đề xuất sửa Quyết định 60, tháo gỡ khó khăn trong quy định tách thửa

14/07/2020 - 08:31

PNO - Sở Quy hoạch Kiến trúc (QHKT) TPHCM vừa có công văn số 2350/SQHKT-HTKT gửi UBND TP báo cáo đề xuất liên quan đến việc thực hiện quyết định 60/2017 về tách thửa đất trên địa bàn TP.

Theo Sở QHKT quá trình thực hiện tách thửa theo quyết định 60 còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt là tách thửa đất ở có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật đối với khu vực quy hoạch đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới.

Cụ thể, đối với thửa đất thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, đất hỗn hợp và có trong kế hoạch sử dụng đát hàng năm cấp huyện, để thu hồi thực hiện dự án thì không được tách thửa. Sau 3 năm, kể từ ngày rà soát phê duyệt các quy hoạch này mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện và chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có quyết định thu hồi đất, cơ quan có thẩm quyền cũng không điều chỉnh, hủy bỏ, hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố thì được tách thửa.

Sở Quy hoạch Kiến trúc đề xuất hướng giải quyết một số vướng mắc trong quy định tách thửa
Sở Quy hoạch Kiến trúc đề xuất hướng giải quyết một số vướng mắc trong quy định tách thửa

Tuy nhiên, thời điểm xác định 3 năm có nhiều quan điểm khác nhau, gây khó khăn trong quá trình thụ lý hồ sơ tách thửa cho người dân. Trong khi đó, Luật Quy hoạch đô thị quy định đối với quy hoạch phân khu định kỳ năm năm kể từ ngày phê duyệt quy hoạch, cơ quan tổ chức lập quy hoạch cần rà soát để làm cơ sở xem xét điều chỉnh.

Như vậy, việc xem xét tách thửa đất ở, trong đó bao gồm trường hợp có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đối với đất hỗn hợp và dân cư xây dựng mới còn nhiều vướng mắc, chưa thống nhất trong quá trình giải quyết nhu cầu người dân.

Hiện nay, nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết tách thửa cho người dân cần được giải quyết một cách toàn diện. Do đó, Sở QHKT đề xuất giải quyết tách thửa đất ở có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật trong thời gian chưa hoàn tất điều chỉnh quyết định 60 như sau: 

Đối với đất quy hoạch dân cư xây dựng mới thấp tầng, về cơ bản là phù hợp với mục đích để xây dựng nhà ở riêng lẻ cho hộ gia đình, cá nhân. Để giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân, Sở đề xuất sau 5 năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch mà chưa có hoặc có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm và chưa có thông báo/quyết định thu hồi đất mà cơ quan có thẩm quyền việc điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch thì được tách thửa. Điều kiện là quận huyện cần lưu ý đảm bảo hạ tầng theo quy định.

Đối với đất xây dựng mới cao tầng và đất hỗn hợp: chức năng quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc không phù hợp với mục đích xây dựng nhà ở riêng lẻ cho từng hộ dân. Do đó, quận huyện cần rà soát quy hoạch, nếu không hợp lý, không khả thi thì điều chỉnh cục bộ hoặc điều chỉnh tổng thể, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Còn đối với trường hợp, trước đây các quận huyện được yêu cầu lập quy hoạch 1/500 đối với đất dân cư hiện hữu, đất dân cư hiện hữu kết hợp chỉnh trang, kể cả đất dân cư xây dựng mới và đất hỗn hợp có chức năng ở để việc tách thửa được đồng bộ về hạ tầng.

Đồng thời, trong thời gian chờ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, các trường hợp tách thửa có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật thì phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở QHKT trước khi quận, huyện xem xét giải quyết.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, các quận huyện đều cho rằng việc lập quy hoạch 1/500 là không khả thi. Do đó, Sở QHKT cũng đề xuất TP giao quận, huyện căn cứ quyết định 60 và các văn bản hướng dẫn để xem xét giải quyết cho dân mà không cần phải lấy ý kiến của sở. 

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI