TPHCM kiến nghị lập doanh nghiệp chuyên phát triển, quản lý nhà ở xã hội

13/10/2022 - 13:24

PNO - UBND TPHCM vừa báo cáo Sở Kế hoạch Đầu tư về việc phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, giữa xây dựng mới và chỉnh trang đô thị hiện hữu.

Theo báo cáo, nhà ở xã hội tại TPHCM giai đoạn 2016 – 2021 đã xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng 19 dự án với tổng diện tích đất 24,67ha, 1.188,761 m2 sàn xây dựng, tương đương 14.954 căn hộ. Vốn ngân sách đã đầu tư 620 căn hộ (chiếm 4,15%), vốn doanh nghiệp đầu tư 14.334 căn (chiếm 95,85%).

Về kiểm tra, xét duyệt đối tượng, điều kiện được thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội: đã kiểm tra xác nhận, xét duyệt 18.141 đối tượng, trong đó 17.632 đối tượng đủ điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách; xét duyệt 509 đối tượng đủ điều kiện được thuê, thuê mua nhà ở xã hội đầu tư bằng vốn ngân sách.

TPHCM kiến nghị
TPHCM kiến nghị Trung ương nhiều chính sách về phát triển nhà ở xã hội

Liên quan đến việc phát triển nhà ở xã hội, TPHCM kiến nghị cần tạo nguồn vốn dài hạn, ổn định với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ cho chủ đầu tư vay thực hiện dự án nhà ở xã hội và các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở được vay mua nhà. 

Kiến nghị Trung ương cho phép thành lập doanh nghiệp chuyên biệt trực thuộc thành phố để đầu tư, phát triển, quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn. Ưu tiên sử dụng các quỹ đất Nhà nước trực tiếp quản lý do các doanh nghiệp đang sử dụng làm nhà xưởng tại các quận, huyện thuộc diện phải di dời vào các khu công nghiệp cũng như quỹ đất do các cơ quan Nhà nước hiện đang quản lý thuộc diện sắp xếp lại để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Đồng thời kiến nghị sửa đổi, bỗ sung các quy định của Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể: bổ sung quy định về quy trình xác định chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư khi bàn giao lại quỹ đất ở 20% trong dự án cho Nhà nước.

Kiến nghị nghiên cứu quy trình theo hướng đơn giản và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội. Kiến nghị các dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2 ha đến dưới 10 ha được chấp thuận đầu tư trong khoảng thời gian từ ngày Nghị định số 188/2015/NĐ-CP ngày 20/11/2013 có hiệu lực đến trước ngày Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 xin điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án (không thay đổi mục tiêu, chỉ tiêu quy hoạch), thì khi thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án kiến nghị vẫn thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại thời điểm được chấp thuận đầu tư trước đây.

Về việc phát triển nhà ở tái định cư, TPHCM kiến nghị Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng đất ở (trong dự án hoặc trong khu dân cư hiện hữu) đã có hạ tầng kỹ thuật để phục vụ tái định cư các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn; đồng thời ban hành các biểu mẫu Hợp đồng mua nhà ở thương mại và nhận chuyển nhượng đất ở phục vụ tái định cư.

Giao UBND quận, huyện phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng nhà ở, đất ở trong dự án hoặc khu dân cư hiện hữu đã có hạ tầng kỹ thuật phục vụ tái định cư sẽ giúp công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được triển khai nhanh chóng, thuận lợi, phù hợp thực tế.

Cho phép UBND TP phân cấp cho UBND quận huyện tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng nhà ở, đất ở trong dự án hoặc khu dân cư hiện hữu đã có hạ tầng kỹ thuật phục vụ tái định cư.

Ngọc Bích

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI