Tháo gỡ khó khăn cho 4 dự án bất động sản "đứng hình" nhiều năm ở quận 8

12/10/2022 - 16:49

PNO - TPHCM vừa phân công Sở Xây dựng TPHCM tham mưu phương án, giải quyết khó khăn tại 4 dự án nhà ở trên địa bàn quận 8 do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8 làm chủ đầu tư “đứng hình” nhiều năm qua.

Căn cứ kết luận thanh tra số 40/KL-TTTP-P6 ngày 14/11/2017 của Thanh tra Thành phố về thanh tra toàn diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8, hiện có 4 dự án nhà ở trên địa bàn Quận 8 do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8 làm chủ đầu tư đang gặp khó khăn.

Cụ thể, dự án Chung cư An Sinh (phường 4, quận 8); dự án khu tái định cư Trương Đình Hội III (phường 16, quận 8); dự án Khu nhà ở xã hội số 314 đường Âu Dương Lân (phường 3, quận 8) và dự án Khu tái định cư Trương Dình Hội II (phường16, quận 8).

Tại thông báo số 2011/TB-SXĐ-VP ngày 1/3/2022 về buổi làm việc của Giám đốc Sở Xây dựng Trần Hoàng Quân với UBND quận 8 về giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đô thị cho thấy, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8 không đảm bảo yêu cầu về năng lực tài chính (vốn chủ sở hữu) để được UBND TPHCM chấp thuận đầu tư dự án theo quy định đối với các dự án trên.

Dứ án
Dự án chung cư An Sinh (Asa Light) phường 4, quận 8 ngừng thi công gần 4 năm nay.

Căn cứ pháp lý của từng dự án và quy định pháp luật hiện hành, Sở Xây dựng TPHCM phân loại 4 dự án trên thành 2 nhóm giải quyết: 

Nhóm 1: Các dự án mà Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8 được giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án bằng nguồn vốn của doanh nghiệp hợp tác, gồm: dự án Chung cư An Sinh và dự án khu tái định cư Trương Đình Hội II có cơ sở trình UBND TP xem xét, giải quyết vướng mặc, tiếp tục triển khai thực hiện.

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNIIH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8 rà soát, tổ chức kiểm toán để xác định các khoản chỉ phí đã đầu tư để thực hiện đối với từng dự án đến thời điểm hiện nay (bao gồm: chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng của từng dự án...), đồng thời, xác định lại quy mô, tổng mức đầu tư dự án theo quy định hiện hành, năng lực tài chính của chủ đầu tư và phương thức đầu tư, hợp tác đầu tư thực hiện dự án trong thời gian tới và tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Công ty và UBND quận 8, Sở Xây dựng sẽ rà soát, báo cáo, trình UBND TP xem xét, chỉ đạo đối với việc tiếp tục thực hiện dự án. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8 phối hợp với các đơn vị hợp tác đầu tư khẩn trương hoàn trả khoản tiền mà đơn vị hợp tác đã huy động của người dân không đúng quy định tại từng dự án.

Nhóm 2: các dự án có nguồn gốc là đất do Nhà nước quản lý và ngân sách Nhà nước tạm ứng, gồm: Dự án Khu nhà ở xã hội số 314 đường Âu Dương Lân và dự án Khu tái định cư Trương Đình Hội II. Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8 tiến hành rà soát, tổ chức kiểm toán để xác định các chi phí đã đầu tư đối với từng dự án; tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng và UBND quận 8.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất, Sở Xây dựng sẽ rà soát trình UBND TP xem xét đề xuất đấu thầu chọn chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo mục tiêu ban đầu của từng dự án đã được TP phê duyệt. Sở Xây dựng thống nhất kiến nghị UBND TPHCM giao Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo đề xuất của UBND quận để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành 4 dự án nêu trên theo mục tiêu đã đề ra.

Được biết, dự án chung cư An Sinh (Asa Light) do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.8 làm chủ đầu tư,  Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Thái Bảo (Công ty Thái Bảo) xây dựng và giao dịch. Năm 2018, sau khi ký hợp đồng mua bán và thu tiền các khách hàng thì dự án thi công được tới tầng 6 và dừng thi công đến nay. 

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI