TPHCM: Học viên Giáo dục thường xuyên chỉ được chuyển môn học khi kết thúc năm học

05/12/2022 - 16:53

PNO - Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu việc thay đổi môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập của học viên Giáo dục thường xuyên (GDTX) chỉ thực hiện sau khi kết thúc năm học để đảm bảo quy định kiểm tra, đánh giá.

Chiều 5/12, Sở GD-ĐT TPHCM có hướng dẫn về tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập trong chương trình GDTX cấp THPT.

Trong đó, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Dương Trí Dũng nhấn mạnh, học viên đã lựa chọn các môn học và cụm chuyên đề học tập từ lớp 10 sẽ giữ ổn định cho đến lớp 12. Trường hợp đặc biệt, học viên có nguyện vọng thay đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập thì Giám đốc trung tâm xem xét quyết định phù hợp. Việc thay đổi môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập của học viên chỉ thực hiện sau khi kết thúc năm học để đảm bảo các quy định về kiểm tra, đánh giá.

Ông Dũng lưu ý, khi học viên thay đổi môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập hoặc khi chuyển trường và phải thay đổi môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập cho phù hợp, học viên phải chủ động tự học bổ sung kiến thức để có thể học được các môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập mới.

Học viên học GDTX cấp THPT chỉ được chuyển đổi môn học lựa chọn sau khi kết thúc năm học
Học viên học GDTX cấp THPT chỉ được chuyển đổi môn học lựa chọn sau khi kết thúc năm học


"Tùy tình hình thực tế, trung tâm có thể có các giải pháp phù hợp hỗ trợ học viên bồi dưỡng kiến thức để học những môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập mới. Giám đốc trung tâm xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức để học những môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập phù hợp"- ông Dương Trí Dũng hướng dẫn.

Về việc tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong chương trình GDTX cấp THPT, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nêu rõ sẽ thực hiện với bốn loại hình hoạt động chủ yếu, là: Sinh hoạt dưới cờ; Sinh hoạt lớp; Hoạt động giáo dục theo chủ đề; Hoạt động câu lạc bộ, với sự tham gia, phối hợp, liên kết của nhiều lực lượng giáo dục trong và ngoài trung tâm. Trong đó, tổ chức theo hình thức: Sinh hoạt dưới cờ do Ban Giám đốc phối hợp với Đoàn thanh niên phụ trách; sinh hoạt lớp do giáo viên chủ nhiệm phụ trách; các loại hình khác do giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên bộ môn phụ trách.

"Giáo viên được phân công đảm nhận nội dung hoạt động nào phải có năng lực chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động đó; phân định rõ nhiệm vụ thực hiện chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp với nhiệm vụ của giáo viên làm chủ nhiệm lớp theo quy định hiện hành.

Ngoài việc thực hiện các nội dung hoạt động theo chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo viên chủ nhiệm lớp vẫn tổ chức các hoạt động giáo dục tập thể khác (như nhận xét tình hình học tập, rèn luyện của học viên; các nội dung liên quan đến cha mẹ học viên...) nhưng không phải là nội dung của chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp"- ông Dương Trí Dũng nhấn mạnh.

Quốc Trung 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI