TPHCM: Học sinh tiểu học ở vùng xanh có thể học 2 buổi/ngày sau tết

28/01/2022 - 11:44

PNO - Sở GD-ĐT TPHCM vừa ban hành hướng dẫn dạy học cấp tiểu học khi học sinh trở lại trường sau tết.

Với các trường ở vùng xanh: Từ ngày 7 đến ngày 10/2 sẽ thực hiện công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Từ ngày 10 đến ngày 13/2, tổ chức họp phụ huynh, học sinh, triển khai các vấn đề lưu ý trong công tác phối hợp, hướng dẫn học sinh quy định phòng, chống dịch tại trường, tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng dịch.

Từ ngày 14 đến ngày 20/2, có thể dạy học 2 buổi/ngày hoặc bán trú tất cả khối lớp. Giáo viên dành thời gian hướng dẫn học sinh thói quen phòng dịch tại trường, xây dựng nền nếp học tập cho học sinh, nắm bắt, phân loại học sinh theo từng nhóm, ôn tập lại kiến thức trong tuần đầu tiên.

Từ ngày 21/2: Dạy chương trình mới theo kiến thức cốt lõi; tổ chức đầy đủ hoạt động giáo dục tự chọn, các hoạt động rèn luyện cho học sinh. Học sinh lớp 1, 2 kiểm tra định kỳ trong tuần 21. 

Với các trường ở vùng vàng: Từ ngày 7 đến ngày 10/2, thực hiện công tác chuẩn bị đón học sinh. Từ ngày 10 đến 13/2, họp phụ huynh, học sinh, hướng dẫn các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp, hướng dẫn học sinh quy định phòng, chống dịch tại trường, tập huấn đội ngũ công tác phòng chống dịch.

Từ ngày 14 đến ngày 20/2, có thể tổ chức dạy học 2 buổi/ngày hoặc bán trú khối 1, 2, 5. Riêng học sinh khối 3, 4 học 1 buổi/ngày. Giáo viên dành thời gian hướng dẫn học sinh thói quen phòng dịch, xây dựng nền nếp học tập cho học sinh, phân loại học sinh theo nhóm, tổ chức ôn tập kiến thức trong tuần đầu tiên.

Từ ngày 21/2, tổ chức dạy kiến thức cốt lõi chương trình mới. Với học sinh học bán trú, 2 buổi, tổ chức đầy đủ các hoạt động giáo dục tự chọn và hoạt động rèn luyện cho học sinh. Học sinh lớp 1, 2 được kiểm tra định kỳ trong tuần 21.

Với cơ sở giáo dục ở vùng cam: Từ ngày 7 đến ngày 10/2, thực hiện công tác chuẩn bị đón học sinh. Từ ngày 10 đến ngày 13/2, họp phụ huynh, học sinh triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp, tổ chức hướng dẫn học sinh các quy định về phòng dịch tại trường, tập huấn đội ngũ công tác phòng, chống dịch tại trường học.

Học sinh tiểu học ở vùng xanh có thể học 2 buổi/ngày
Học sinh tiểu học ở vùng xanh có thể học 2 buổi/ngày

Từ ngày 14 đến ngày 20/2, học sinh khối 1, 2, 5 đi học 1 buổi/ngày, học sinh khối 3, 4 học trực tuyến. Giáo viên dành thời gian hướng dẫn học sinh thói quen phòng, chống dịch tại trường, xây dựng nền nếp học tập cho học sinh, phân loại học sinh theo từng nhóm, tổ chức ôn tập trong tuần đầu tiên. Khuyến khích các tổ chức dang cung cấp chương trình học tiếng Anh với người nước ngoài xây dựng các công cụ học tập, rèn luyện, dạy bài mới theo hình thức trực tuyến và triển khai đến trường theo sự thoả thuận với phụ huynh. 

Từ ngày 21/2, tổ chức đầy đủ các hoạt động theo tiến độ chương trình, dạy bài mới theo kiến thức cốt lõi. Học sinh lớp 1, 2 kiểm tra định kỳ trong tuần 21. 

Với cơ sở giáo dục ở vùng đỏ: Tổ chức dạy học trực tuyến, trên truyền hình, tập trung đúng tiến độ chương trình ở các môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh với khối 1, 2, 3 và Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử, Địa lý với khối 4, 5. Các môn học khác sắp xếp thành chủ đề, dạy kiến thức cốt lõi…

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, các cơ sở giáo dục trước khi tổ chức dạy học trực tiếp phải được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP.Thủ Đức và các quận, huyện kiểm tra, thẩm định kế hoạch, phương án phòng dịch. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trước khi vào trường phải tuân thủ các điều kiện phòng chống dịch, nguyên tắc 5K.

Việc dạy học trực tiếp được tổ chức phân loại học sinh theo nhóm
Việc dạy học trực tiếp được tổ chức phân loại học sinh theo nhóm

Với học sinh thừa cân thì nhân viên y tế nhà trường kết hợp giáo viên chủ nhiệm rà soát, nắm bắt theo dõi chặt chẽ, đưa ra bài tập, chế độ dinh dưỡng phù hợp. Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, nội trú và bán trú, có thể tổ chức nếu đạt yêu cầu theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trường học

Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh, học sinh tham gia học tập trực tiếp theo tinh thần tự nguyện, việc tổ chức, biên chế lớp học do hiệu trưởng quyết định. 

Với học sinh học trực tiếp tại trường, giáo viên phân loại học sinh theo năng lực, hướng dẫn học tập theo nhóm, có giải pháp củng cố kiến thức với học sinh chưa tham gia học tập trong giai đoạn học trực tuyến hoặc chưa đạt yêu cầu về phẩm chất, năng lực. 

Với học sinh chưa học trực tiếp tại trường sẽ tiếp tục học trên internet, truyền hình, hoàn thành nhiệm vụ học tập theo hướng dẫn của giáo viên theo từng tuần. Học sinh được đánh giá kết quả học tập vào mỗi cuối tuần.

Riêng tiếng Anh lớp 1, 2, ôn tập kiến thức trong giai đoạn học gián tiếp, tập trung kỹ năng nghe, nói. Tránh, giảm các hoạt động mang tính tiếp xúc gần. Với lớp 3, 4, 5, khảo sát tình hình tiếp thu của học sinh trong giai đoạn học trên internet, chuẩn bị kiến thức trọng tâm trong 2 tuần đầu, sau đó dạy theo đúng tiến độ chương trình.

Én Bông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI