TPHCM đề nghị trường trích tối thiểu 40% số thu từ học phí để cải cách tiền lương

10/12/2022 - 10:53

PNO - Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị năm 2023 trường tiếp tục trích lập 40% số thu từ học phí và các khoản thu khác để tạo nguồn cải cách tiền lương.

Sáng 10/12, Sở GD-ĐT TPHCM ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện rà soát công tác tài chính, các khoản đóng góp BHXH và kiểm kê tài sản cuối năm đối với các trường THPT, Trung tâm GDTX và các đơn vị trực thuộc. 

Theo đó, ông Lê Hoài Nam cho hay, căn cứ ý kiến trao đổi của Sở Tài chính đối với nội dung điều chỉnh dự toán kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ sang kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ năm 2022 đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Sở GD-ĐT đề nghị năm 2022 các đơn vị tiếp tục thực hiện trích lập tối thiểu 40% số thu từ học phí, tối thiểu 40% số chênh lệch thu lớn hơn chi số thu dịch vụ, các hoạt động liên doanh liên kết và các khoản thu khác (sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định) để tạo nguồn cải cách tiền lương.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu trường trích 40% số thu từ học phí để tạo cải cách
Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu trường trích 40% số thu từ học phí để tạo cải cách tiền lương

Trường hợp năm 2021, đơn vị chưa trích đủ tỷ lệ nguồn thu (40% đối với thu học phí và 40% chênh lệch thu lớn hơn chi đối với thu dịch vụ, thu khác) thì phải chủ động rà soát và trích bổ sung đầy đủ.

Đối với số học phí được cấp bù theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 và Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND TP về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM trong học kỳ I và học kỳ II năm học 2021-2022, đơn vị lưu ý sử dụng tối thiểu 40% để trích lập nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị, đồng thời hoàn trả các khoản đã tạm ứng trước đó. 

Đặc biệt, ông Lê Hoài Nam nhấn mạnh, các đơn vị không sử dụng nguồn cải cách tiền lương để chi trả phụ cấp thâm niên năm 2022 do Sở GD-ĐT đã thực hiện phân bổ dự toán ngân sách theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng. 

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách thành phố và từ nguồn cải cách tiền lương của đơn vị năm trước chuyển sang, chỉ được dùng để chi trả kinh phí tinh giản biên chế (nếu có)  và chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của HĐND TP, không được chi cho nội dung khác. Trường hợp sau khi sử dụng các nội dung nêu trên còn thừa, đơn vị được tiếp tục quản lý và sử dụng để đảm bảo nhu cầu chi trả kinh phí tinh giản biên chế và chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định.

Trong năm 2023, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập tiếp tục thực hiện trích lập đủ 40% số thu học phí trong năm 2023 và 40% số chênh lệch thu lớn hơn chi số thu dịch vụ, các hoạt động liên doanh liên kết và các khoản thu khác để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

Trong đó, học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023 (từ tháng 1- 5/2023) trích đủ 40% số thu, bao gồm học phí thu từ học sinh, phần chênh lệch được ngân sách cấp bù để thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho học sinh và thực hiện chính sách miễn, giảm theo quy định. Từ năm học 2023-2024 (từ tháng 9-12/2023) trích đủ 40% số thu, bao gồm học phí thu từ học sinh và học phí được ngân sách cấp bù để thực hiện chính sách miễn, giảm theo quy định. 

Quốc Trung 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI