Top 5 đại học Việt Nam nghiên cứu nhiều nhất

02/01/2020 - 15:11

Bảng xếp hạng do các nhà khoa học Việt Nam thực hiện vừa công bố so sánh về các chỉ số nghiên cứu khoa học của hơn 30 đại học cả nước.

Bảng xếp hạng đại học (ĐH) của Việt Nam UPM (University Performance Metrics) vừa công bố so sánh về các chỉ số nghiên cứu khoa học của hơn 30 cơ sở giáo dục đại học trong cả nước.

Theo đó, top 5 cơ sở giáo dục ĐH có tên trong xếp hạng tổng thể chỉ số nghiên cứu của các cơ sở giáo dục ĐH 2019 gồm: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Duy Tân và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Trường ĐH Tôn Đức Thắng đứng đầu xếp hạng này.

Xếp hạng tổng thể chỉ số nghiên cứu
Xếp hạng tổng thể chỉ số nghiên cứu

Các tiêu chí xếp hạng gồm: 

1 - Quy mô nghiên cứu - tổng số các bài báo tích hợp, đã được lọc trùng từ 2 cơ sở dữ liệu Web of Science và Scopus của các cơ sở giáo dục ĐH xuất bản trong giai đoạn 2015-2019 với trọng số 45%;

2- Năng suất nghiên cứu - chỉ số bài báo trung bình trên giảng viên (và nghiên cứu viên) với trọng số 25%.

3 - Chất lượng nghiên cứu - chỉ số trích dẫn trung bình thu thập được trong năm 2019 cho các bài báo xuất bản trong giai đoạn 2014-2015 với trọng số 25%.

4 - Chỉ số công bố bằng nội lực - Tỷ lệ phần trăm các bài báo hoàn toàn của tác giả Việt Nam với trọng số 5%.

Xếp hạng chỉ số quy mô công bố của các cơ sở giáo dục đại học năm 2019:

Xếp hạng chỉ số bài báo trung bình trên giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học 2019:

Xếp hạng chỉ số trích dẫn trung bình của các cơ sở giáo dục đại học 2019:

Xếp hạng chỉ số nghiên cứu nội lực của các cơ sở giáo dục đại học 2019:

 

Theo nhóm nghiên cứu, tương lai, UPM sẽ bổ sung một số tiêu chí để xếp hạng toàn diện, đầy đủ hơn các hoạt động của ĐH Việt Nam thay vì chỉ dừng lại ở các chỉ số nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu vẫn đang thu thập số liệu để xếp hạng trên chất lượng đào tạo và mức độ quốc tế hóa, thậm chí là hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

B.Thanh

 
TIN MỚI