Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ Hội chủ chốt

07/03/2017 - 20:28

PNO - Dự thảo văn kiện trình đại hội đã xác định nhiệm vụ đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội.

Điều này phù hợp với tinh thần Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Trung ương Đảng, xác định công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân mà nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các đoàn thể và các tổ chức nhân dân.

Như vậy, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân chính là phấn đấu để mỗi người dân nói chung, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ nói riêng đều có vai trò là một “đại sứ” nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới và hội nhập trong lòng bạn bè thế giới.

Quan tam boi duong nghiep vu doi ngoai cho can bo Hoi chu chot
Đoàn cán bộ Hội LHPN TP.HCM tiếp đoàn đại biểu phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn, Lào vào tháng 10/2016.

Trong thời gian qua, Hội LHPN TP. HCM luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền; vận dụng có hiệu quả nguồn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để thực hiện các dự án phù hợp với công tác Hội và điều kiện thực tiễn tại địa phương nhằm giúp đỡ, hỗ trợ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với bạn bè quốc tế; tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa phụ nữ TP. HCM với phụ nữ các cơ quan ngoại giao và tổ chức phi chính phủ, qua đó phát huy tình hữu nghị, góp phần giúp nhân dân thế giới và kiều bào ở nước ngoài hiểu đúng và đầy đủ về đất nước, con người Việt Nam, cũng như những thành tựu của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Quan tam boi duong nghiep vu doi ngoai cho can bo Hoi chu chot
Hội LHPN TP.HCM tiếp đoàn phụ nữ Thanh Đảo, Trung Quốc vào ngày 17/11/2016.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác đối ngoại nhân dân của các cấp Hội vẫn còn một số khó khăn: đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại còn hạn chế về ngoại ngữ, kỹ năng, kiến thức đối ngoại nói chung và kiến thức lễ tân đối ngoại nói riêng; trong một số hoạt động, còn thiếu sự gắn kết chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các đơn vị liên quan; quy mô tổ chức các hoạt động đối ngoại còn nhỏ; việc khai thác và vận động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế còn hạn chế. Chính những khó khăn này đã làm hạn chế những mục tiêu mà Hội chúng ta hướng đến.

Trong nhiệm kỳ mới, để công tác đối ngoại nhân dân ngày càng phát triển, tôi nghĩ các cấp Hội cần quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ Hội chủ chốt. Đồng thời, tăng cường phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ về tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách về tiến trình hội nhập quốc tế, bên cạnh việc chủ động và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trên các lĩnh vực.

Ngoài ra, cần duy trì việc liên tịch với các tổ chức phụ nữ của các quốc gia khác trong khu vực và có hình thức phối hợp hoạt động phù hợp với các nhóm, câu lạc bộ phụ nữ nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Chung Thủy Tiên, Chánh văn phòng Hội LHPN TP.HCM

 
Array ( [news_id] => 110328 [news_title] => Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ Hội chủ chốt [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Dự thảo văn kiện trình đại hội đã xác định nhiệm vụ đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Dự thảo văn kiện trình đại hội đã xác định nhiệm vụ đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội. [news_content] =>

Điều này phù hợp với tinh thần Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Trung ương Đảng, xác định công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân mà nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các đoàn thể và các tổ chức nhân dân.

Như vậy, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân chính là phấn đấu để mỗi người dân nói chung, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ nói riêng đều có vai trò là một “đại sứ” nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới và hội nhập trong lòng bạn bè thế giới.

Quan tam boi duong nghiep vu doi ngoai cho can bo Hoi chu chot
Đoàn cán bộ Hội LHPN TP.HCM tiếp đoàn đại biểu phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn, Lào vào tháng 10/2016.

Trong thời gian qua, Hội LHPN TP. HCM luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền; vận dụng có hiệu quả nguồn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để thực hiện các dự án phù hợp với công tác Hội và điều kiện thực tiễn tại địa phương nhằm giúp đỡ, hỗ trợ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với bạn bè quốc tế; tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa phụ nữ TP. HCM với phụ nữ các cơ quan ngoại giao và tổ chức phi chính phủ, qua đó phát huy tình hữu nghị, góp phần giúp nhân dân thế giới và kiều bào ở nước ngoài hiểu đúng và đầy đủ về đất nước, con người Việt Nam, cũng như những thành tựu của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Quan tam boi duong nghiep vu doi ngoai cho can bo Hoi chu chot
Hội LHPN TP.HCM tiếp đoàn phụ nữ Thanh Đảo, Trung Quốc vào ngày 17/11/2016.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác đối ngoại nhân dân của các cấp Hội vẫn còn một số khó khăn: đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại còn hạn chế về ngoại ngữ, kỹ năng, kiến thức đối ngoại nói chung và kiến thức lễ tân đối ngoại nói riêng; trong một số hoạt động, còn thiếu sự gắn kết chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các đơn vị liên quan; quy mô tổ chức các hoạt động đối ngoại còn nhỏ; việc khai thác và vận động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế còn hạn chế. Chính những khó khăn này đã làm hạn chế những mục tiêu mà Hội chúng ta hướng đến.

Trong nhiệm kỳ mới, để công tác đối ngoại nhân dân ngày càng phát triển, tôi nghĩ các cấp Hội cần quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ Hội chủ chốt. Đồng thời, tăng cường phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ về tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách về tiến trình hội nhập quốc tế, bên cạnh việc chủ động và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trên các lĩnh vực.

Ngoài ra, cần duy trì việc liên tịch với các tổ chức phụ nữ của các quốc gia khác trong khu vực và có hình thức phối hợp hoạt động phù hợp với các nhóm, câu lạc bộ phụ nữ nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Chung Thủy Tiên, Chánh văn phòng Hội LHPN TP.HCM

[news_source] => [news_tag] => bồi dưỡng,tập huấn,Chung Thị Thuỷ Tiên,công tác đối ngoại nhân dân,dư thảo văn kiện,Đại hội phụ nữ toàn quốc,Đại hội [news_status] => 6 [news_createdate] => 2017-03-07 20:28:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2017-03-07 20:28:00 [news_relate_news] => 15489,110320,110324 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hoi-va-cuoc-song [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/hoi-va-cuoc-song/quan-tam-boi-duong-nghiep-vu-doi-ngoai-cho-can-bo-hoi-chu-chot-94877/ [news_urlid] => 94877 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 218 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/quan-tam-boi-duong-nghiep-vu-doi-ngoai-cho-can-bo-hoi-chu-chot-a110328.html [tag] => bồi dưỡngtập huấnChung Thị Thuỷ Tiêncông tác đối ngoại nhân dândư thảo văn kiệnĐại hội phụ nữ toàn quốcĐại hội [daynews2] => 2017-03-07 20:28 [daynews] => 07/03/2017 - 20:28 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI