Phấn đấu vì một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

15/05/2020 - 20:10

PNO - Ngày 15/5, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - đơn vị được Thành ủy TPHCM chọn tổ chức đại hội điểm - đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, với 174 đại biểu tham dự.

Bà Võ Thị Dung - Phó bí thư Thành ủy đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Khối đã đạt trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị cấp ủy nhiệm kỳ mới tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm. 

Một là, cần nghiên cứu, vận dụng thực hiện tốt quy định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy và quan hệ làm việc của đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp.

Hai là, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

à Võ Thị Dung - Phó bí thư Thành ủy đánh giá cao và chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ Cơ sở Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ qua
Bà Võ Thị Dung - Phó bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao và chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ Khối đã đạt trong nhiệm kỳ qua

Ba là, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Phát huy mọi khả năng của đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của đơn vị, của Đảng bộ Khối. 

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; góp phần cùng Thành phố và Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát triển bền vững”, đại hội đã kiểm điểm đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các nhiệm vụ chính trị của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn(bên trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bên trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã đề ra mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025: Phát triển bền vững, an toàn, thịnh vượng trên cơ sở phát triển phù hợp nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, kết hợp với dịch vụ, du lịch sinh thái, công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp.

Bên cạnh đó, quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng, phát triển đồng bộ, hiện đại theo hướng chủ động, thông minh thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn trước thiên tai; tài nguyên thiên nhiên được sử dụng hợp lý; đa dạng sinh học và truyền thống văn hóa lịch sử được duy trì và tôn tạo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ mới gồm 21 thành viên. Ông Nguyễn Duy Vũ được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nghi Anh

 
Array ( [news_id] => 1410499 [news_title] => Phấn đấu vì một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại [news_title_seo] => Phấn đấu vì một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại [news_supertitle] => [news_picture] => phan-dau-vi-mot-nen-nong-nghiep-thinh-_1589544814.jpg [news_subcontent] => Ngày 15/5, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, với 174 đại biểu tham dự. [news_subcontent_seo] => Ngày 15/5, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, với 174 đại biểu tham dự. [news_headline] => Ngày 15/5, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - đơn vị được Thành ủy TPHCM chọn tổ chức đại hội điểm - đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, với 174 đại biểu tham dự. [news_content] =>

Bà Võ Thị Dung - Phó bí thư Thành ủy đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Khối đã đạt trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị cấp ủy nhiệm kỳ mới tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm. 

Một là, cần nghiên cứu, vận dụng thực hiện tốt quy định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy và quan hệ làm việc của đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp.

Hai là, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

à Võ Thị Dung - Phó bí thư Thành ủy đánh giá cao và chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ Cơ sở Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ qua
Bà Võ Thị Dung - Phó bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao và chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ Khối đã đạt trong nhiệm kỳ qua

Ba là, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Phát huy mọi khả năng của đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của đơn vị, của Đảng bộ Khối. 

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; góp phần cùng Thành phố và Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát triển bền vững”, đại hội đã kiểm điểm đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các nhiệm vụ chính trị của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn(bên trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bên trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã đề ra mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025: Phát triển bền vững, an toàn, thịnh vượng trên cơ sở phát triển phù hợp nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, kết hợp với dịch vụ, du lịch sinh thái, công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp.

Bên cạnh đó, quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng, phát triển đồng bộ, hiện đại theo hướng chủ động, thông minh thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn trước thiên tai; tài nguyên thiên nhiên được sử dụng hợp lý; đa dạng sinh học và truyền thống văn hóa lịch sử được duy trì và tôn tạo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ mới gồm 21 thành viên. Ông Nguyễn Duy Vũ được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nghi Anh

[news_source] => [news_tag] => đại hội đảng,Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM,tổ chức đảng,cơ sở đảng,trong sạch,Đảng bộ vững mạnh [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-05-15 19:12:18 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-05-15 20:10:17 [news_relate_news] => 1410486,1404018, [newcol_id] => 28 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 603 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/phan-dau-vi-mot-nen-nong-nghiep-thinh-vuong-nong-dan-giau-co-nong-thon-van-minh-hien-dai-a1410499.html [tag] => đại hội đảngNghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCMtổ chức đảngcơ sở đảngtrong sạchĐảng bộ vững mạnh [daynews2] => 2020-05-15 20:10 [daynews] => 15/05/2020 - 20:10 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI