Sáng chế cho tình dục có nguy hiểm?

19-07-2020 07:18:09
Nhu cầu sex toy hay đồ tự chế là có thật, dù không nhiều. Rõ là chúng có mang lại lợi lạc cho chăn gối.