Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng chi tiền mệnh giá dưới 10.000 đồng ra thị trường

20/04/2021 - 13:30

PNO - Ngân hàng nhà nước đề nghị kiểm soát lại việc chi tiền mệnh giá 500.000 đồng ra lưu thông, tăng cường chi tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống.

Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố thường xuyên theo dõi diễn biến, thu chi tiền mặt trên địa bàn.

Theo giải thích của cơ quan này, tỷ lệ chi mệnh giá 500.000 đồng bình quân toàn quốc có xu hướng giảm, mệnh giá 200.000 đồng và 100.000 đồng được tăng cường đưa ra lưu thông, tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống được chi ra hợp lý, đúng mục đích thanh toán.

Tuy nhiên, tỷ lệ chi loại tiền 500.000 đồng ra lưu thông tại một số đơn vị vẫn ở mức cao (năm 2020, các chi nhánh có từ 5/10 tháng chi loại tiền 500.000 đồng vượt mức 60% trở lên là Quảng Bình, Bình Dương, Đồng Nai, Cà Mau, Thái Bình); việc chi các loại tiền mệnh giá nhỏ tại một số đơn vị chưa được thực hiện tích cực, thông suốt.

Tăng cường chi tiền mệnh giá nhỏ tạo thuận lợi cho các siêu thị, đơn vị bán lẻ, cá nhân phục vụ nhu cầu thanh toán
Tăng cường chi tiền mệnh giá nhỏ tạo thuận lợi cho các siêu thị, đơn vị bán lẻ, cá nhân phục vụ nhu cầu thanh toán - Ảnh minh họa

Do đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Sở Giao dịch, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước chủ động cân đối tỷ lệ cơ cấu các loại mệnh giá tiền chi ra lưu thông, trong đó tăng cường chi các loại tiền 100.000 đồng và 200.000 đồng. Riêng loại tiền 500.000 đồng tỷ lệ chi ra lưu thông không vượt quá 60% giá trị của mỗi khoản chi.

Tăng cường chi tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống ra lưu thông, bao gồm tiền đã qua sử dụng và tiền mới in (thời gian chi tiền mới in từ tháng 4 đến hết tháng 11/2021). Đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Chủ tịch Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên), Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt chủ trương của Ngân hàng Nhà nước để các đơn vị chủ động cân đối kế hoạch thu - chi và triển khai thực hiện tăng cường chi các loại tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc tăng cường chi tiền mệnh giá nhỏ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các siêu thị, đơn vị bán lẻ, cá nhân phục vụ nhu cầu thanh toán.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI