Ngân hàng đã có thể giãn nợ, giảm lãi hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng COVID-19

13/03/2020 - 08:04

PNO - Ngày 12/3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký ban hành Thông tư hướng dẫn hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nội dung đầu tiên của Thông tư này là các ngân hàng cần phải cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tiêu chí xác định khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cụ thể, cơ cấu lại thời hạn trả nợ là số dư nợ gốc và/hoặc lãi phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: Phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính; phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày liền sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19; khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi do sụt giảm doanh thu, thu nhập bởi dịch COVID-19. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về tiêu chí để xác định số dư nợ của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịnh COVID-19, trong đó phải có tiêu chí khách hàng bị sụt giảm doanh thu, thu nhập bởi dịch COVID-19.

Doanh nghiệp đã có thể nhận các chương trình hỗ trợ ưu đãi từ các ngân hàng sau khi có thông tư hướng dẫn từ NHNN
Doanh nghiệp đã có thể nhận các chương trình hỗ trợ ưu đãi từ các ngân hàng sau khi có thông tư hướng dẫn từ NHNN

Thứ hai là các ngân hàng phải miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng. Điều 5 Thông tư quy định: tổ chức tín dụng quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày liền sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi do sụt giảm doanh thu, thu nhập bởi dịch COVID-19.

Thứ ba là giữ nguyên nhóm nợ. Điều 6 Thông tư quy định tổ chức tín dụng được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của NHNN tại thời điểm gần nhất trước ngày 23/1/2020 trong thời gian cơ cấu lại (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này) đối với số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi.  Đồng thời phải thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo thời hạn đã được cơ cấu lại theo quy định của pháp luật về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng mà không phải áp dụng nguyên tắc điều chỉnh vào nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn.

Không chỉ tìm giải pháp với khách hàng, NHNN đòi hỏi các tổ chức tín dụng phải có trách nhiệm ban hành quy định nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định của Thông tư này để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống. Đảm bảo giám sát chặt chẽ, an toàn, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ để trục lợi, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng.

Riêng các đơn vị thuộc NHNN phải có trách nhiệm thanh tra, giám sát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức tín dụng thực hiện Thông tư. “NHNN đang nghiên cứu hạ lãi suất điều hành như lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn… nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng có nguồn vốn thấp hơn cho vay ra thị trường. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm thông tin tín dụng tiếp tục giảm 50% phí thanh toán cho các tổ chức tín dụng và thanh viên tham gia.Vừa rồi mức phí này đã giảm 50% và tới đây Công ty cổ phần thanh toán quốc gia (Napas) sẽ tiếp tục giảm phí thanh toán” – Phó thống đốc NHNN Đào Minh Tú thông tin.

Việc ban hành kịp thời Thông tư 01 là cơ sở pháp lý giúp các tổ chức tín dụng triểnkhai giải phá hỗ trợ kịp thời khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo NHNN, quan điểm xây dựng Thông tư là tạo điều kiện tối đa về thẩm quyền trách nhiệm để các tổ chức tín dụng phối hợp cùng với khách hàng vay vốn xem xét quyết định mức độ thời gian, hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu các khoản vay, các khó khăn do tác động của dịch bệnh. Đồng thời, Thông tư mới cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của các tổ chức tín dụng và khách hàng vay vốn khi thực hiện chính sách hỗ trợ này, đảm bảo đúng đối tượng, tính khách quan và không được lợi dụng.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI